Hướng dẫn cơ bản về giao diện phần mềm mở rộng * (EFI) cho các bo mạch máy chủ Intel®

Tài liệu

Bảo trì & Hiệu năng

000005958

17/07/2017

Hướng dẫn EFI (PDF)icon
Tài liệu này mô tả hướng dẫn cơ bản về giao diện phần mềm mở rộng * (EFI) để sử dụng với các bo mạch máy chủ Intel® sử dụng chipset 5000, 5400, 7000, 3000, và dòng 3200.

Tên tập tin: EFI_whitepaper. PDF
Dung lượng: 97 KB
Ngày: ngày 2008 tháng 6
Xem xét lại: 2,0

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.