Hướng dẫn sử dụng Wi-Fi cho nền tảng Intel® Edison

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000005916

19/10/2017

Hướng dẫn sử dụng Wi-Fi sản phẩm Intel® Edison (PDF)icon

Tài liệu này dành cho các nhà phát triển phần mềm cung cấp hướng dẫn không dây trên nền tảng phát triển Intel® Edison. Người đọc nên có kiến thức cơ bản về hệ điều hành Linux * và kết nối không dây.

Tên tập tin: edison_wifi_331438001. PDF
Kích thước: 3,4 MB
Ngày: ngày 2015 tháng 2
Xem xét lại: 001

Lưu ýCác tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.