Điều khoản và điều kiện bảo hành cho các sản® Intel

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000005886

16/09/2021

Một bản sao của bảo hành thích hợp được bao gồm trong sản phẩm của bạn. Các điều khoản và điều kiện cũng có sẵn bên dưới:

Các sản phẩm phổ biến

Các sản phẩm Ethernet

Sản phẩm máy chủ

Lưu ý: Các tệp PDF yêu cầu Trình đọc Adobe Acrobat*

 

Chủ đề liên quan
Thông tin về dịch vụ Intel® Server Component Extended Warranty
Bảo hành cho ổ® ổ cứng thể rắn Intel® và Mô-đun (Máy khách)
Bảo hành cho Intel® SSD nhúng
Bảo hành cho các Intel® SSD Data Center Family
Video Giải thích Bảo hành Hỗ trợ Khách hàng của Intel