Điều khoản và điều kiện bảo hành

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000005886

07/04/2021

Một bản sao của chế độ bảo hành thích hợp bao gồm trong sản phẩm của bạn. Các điều khoản và điều kiện cũng có sẵn bên dưới:

Các sản phẩm Ethernet

Sản phẩm máy chủ

Lưu ý: Tập tin PDF yêu cầu phần mềm Adobe Acrobat Reader*

 

Chủ đề liên quan
Thông tin về các Intel® Server Component Extended Warranty
Bảo hành cho SSD và mô-đun Intel® Intel (Máy khách)
Bảo hành cho Dòng Nhúng SSD Intel® SSD
Bảo hành cho Intel® SSD Data Center Family
Video giải thích Bảo hành Hỗ trợ Khách hàng của Intel