Điều khoản và điều kiện bảo hành có giới hạn trong bộ xử lý đóng hộp Intel® ba năm

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000005862

06/10/2020

Bảo hành có giới hạn trong bộ xử lý đóng hộp Intel® này áp dụng cho các bộ xử lý Intel® và các giải pháp nhiệt đủ điều kiện được đóng gói trong bao bì Intel đích thực và bán cho khách hàng cuối cùng thành các linh kiện độc lập. Bộ xử lý® Intel chứa trong các hệ thống OEM tuân thủ các bảo hành của nhà sản xuất OEM và thường không được Intel hỗ trợ trực tiếp. Xem các câu hỏi thường gặp về bảo hành cho bộ xử lý® của Intel để biết thêm thông tin.

Bạn có thể xem thông tin về bộ xử lý Intel® đóng hộp một năm giới hạn bảo hành.

Bạn không bắt buộc phải đăng ký bộ xử lý Intel® của bạn để bảo hành dịch vụ.

Lưu ýThay đổi tần số và/hoặc điện áp bên ngoài thông số kỹ thuật của Intel có thể làm mất hiệu lực bảo hành của bộ xử lý. Ví dụ: ép xung và kích hoạt Intel® XMP, mà là một loại ép xung bộ nhớ, và sử dụng nó vượt ra ngoài thông số kỹ thuật đã cho có thể làm mất hiệu lực bảo hành của bộ xử lý.  Nếu một bộ xử lý bị ép xung đã được ghi danh vào chương trình bảo vệ điều chỉnh hiệu năng (ptpp), kế hoạch bảo vệ sẽ chỉ bao gồm thay thế bộ xử lý, không thay thế bộ nhớ.

 

Chọn ngôn ngữ để xem các điều khoản và điều kiện bảo hành có giới hạn.

Điều khoản và điều kiện bảo hành giới hạn:

 

Bảo hành cụ thể theo quốc gia

Các chủ đề liên quan
Điều khoản và điều kiện bảo hành giới hạn của bộ xử lý đóng hộp Intel® một năm
Làm cách nào để kiểm tra trạng thái bảo hành bộ xử lý đóng hộp® của Intel?
Tôi có thể tìm thấy số bộ xử lý đóng hộp Intel® để bảo hành ở đâu?
Các câu hỏi thường gặp về bảo hành dành cho bộ xử lý Intel®