Tích hợp bộ xử lý đóng hộp® Intel với khe cắm LGA1150

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000005780

06/10/2020

Quy trình tích hợp dành cho bộ xử lý đóng hộp Intel® dựa trên khe cắm máy tính để bàn LGA1150:

 
  • Thông tin cần ghi nhận trước khi cài đặt
  • Mẹo xử lý sản phẩm lắp đặt sẵn
  • Cài đặt bộ xử lý trong socket LGA1150
  • Cài đặt giải pháp nhiệt

Truy cập Trung tâm cài đặt bộ xử lý® của Intel để biết thêm thông tin về bộ xử lý máy tính để bàn Intel® khác.