Liên kết quản trị viên CNTT Intel® Wireless Bluetooth® mềm

Tài liệu

Bảo trì & Hiệu năng

000005773

06/10/2021

Trong bảng dưới đây, bạn có thể tìm thấy các phiên bản gần đây của phần mềm Intel® Wireless Bluetooth® mềm và các hệ điều hành Microsoft Windows* mà chúng hỗ trợ. Các liên kết sẽ cho phép bạn tải xuống các tệp .zip chứa các tệp .msi và cấu hình dành cho quản trị viên CNTT.

Lưu ýNếu bạn là người dùng cuối, hãy sử dụng phần mềm Intel® Wireless Bluetooth® mềm .
Phiên bản góiHệ điều hành được hỗ trợBộ điều hợp được hỗ trợ
22.80.1
(Mới nhất)
Windows® 10 và Windows® 11

Intel® Wi-Fi 6E AX211
Intel® Wi-Fi 6E AX210
Intel® Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) Desktop Kit
Intel® Wi-Fi 6 AX201
Intel® Wi-Fi 6 AX200
Intel® Wireless-AC 9560
Intel® Wireless-AC 9462
Intel® Wireless-AC 9461
Intel® Wireless-AC 9260
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 8265
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 8260
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 3168
Dòng Intel® Wireless 7265
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 3165

22.70.2
(chỉ 64 bit)

 

 

Chủ đề liên quan
Các câu hỏi thường gặp —xin Bluetooth®
Thông tin về phần Intel® Wireless Bluetooth® mềm
PROSet/Phần mềm Vô tuyến Intel® liên kết quản trị viên CNTT