Sơ đồ cho bo mạch breakout Intel® Edison

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000005699

23/10/2017

Schematic (PDF)icon

Tài liệu này cung cấp sơ đồ và sơ đồ mạch cho bảng breakout Intel® Edision.

Tên tập tin: mini_edison_breakout_hvm_8_26. PDF
Dung lượng: 193 KB
Ngày: ngày 2014 tháng 9

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu Adobe Acrobat Reader*.