Thông tin pháp lý liên quan đến Cài đặt hoặc Nâng cấp Phần cứng Không dây

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000005687

28/07/2021

Việc cài đặt hoặc sử dụng Bộ điều hợp® không dây Intel phải tuân theo các quy định pháp lý cụ thể của quốc gia. Một số quốc gia yêu cầu Bộ điều hợp Không dây Intel® phải được chứng nhận với ăng ten dự kiến được sử dụng cùng nhau trong hệ thống, trong khi một số quốc gia yêu cầu Bộ điều hợp Không dây Intel® phải được chứng nhận ở cấp độ hệ thống đầy đủ. Ví dụ, tại Hoa Kỳ, các quy tắc chính thức điều chỉnh việc sử dụng ăng ten với các mô-đun được chứng nhận được bao gồm trong các phần quy tắc 15.203, 15.247 và 15.407. Chúng có thể được truy cập và/hoặc tải xuống tại trang web FCC.

Một Bộ điều hợp Không dây Intel® được cài đặt trong một hệ thống đang được bán trên thị trường không nhất thiết có nghĩa là cùng một bộ điều hợp không dây có thể được sử dụng hoặc cài đặt trong bất kỳ hệ thống nào khác vì lý do nêu trên.

Vì mỗi quốc gia có thể có các yêu cầu pháp lý khác nhau, trước khi bạn cài đặt/thay đổi Bộ điều hợp Không dây Intel® trong hệ thống, bạn phải liên hệ với nhà sản xuất hệ thống để xác định xem Bộ điều hợp Không dây Intel® bạn định cài đặt có được chấp thuận sử dụng trong hệ thống và quốc gia của bạn không. Bạn bắt buộc phải tuân theo các yêu cầu sau phê duyệt của nhà sản xuất.

Nếu nhà sản xuất không có các phê duyệt cần thiết, bên cài đặt thiết bị chịu trách nhiệm về sự phê duyệt. Việc cài đặt bộ điều hợp trong một hệ thống trái phép có thể là bất hợp pháp. Người dùng cuối không được ủy quyền cài đặt Bộ điều hợp Không dây Intel® (trừ các sản phẩm bán lẻ bên dưới). Chỉ nhà sản xuất hoặc người đại diện được ủy quyền của họ mới có thể lắp đặt bộ điều hợp.

Nếu bạn đã thực hiện tích hợp, điều quan trọng là phải hiểu rằng nó có thể không hoạt động do các vấn đề hoặc phụ thuộc về khả năng tương thích phần cứng hoặc phần mềm.

Intel là nhà cung ứng linh kiện máy tính xách tay và không sản xuất hoặc bán hệ thống máy tính xách tay hoàn chỉnh. Nhà sản xuất hệ thống của bạn có thể đã thay đổi các tính năng, kết hợp các tùy chỉnh hoặc thực hiện các thay đổi khác đối với phần mềm hoặc bao bì phần cứng mà họ cung cấp.

Các bộ điều hợp không dây bán lẻ duy nhất hiện đang được Intel hỗ trợ là Intel® Wireless-AC 7260 Băng Tần Kép + Bluetooth® dành cho Máy tính để bàn, Bộ Intel® Wireless-AC 8265 Băng Tần Kép, Bộ IoT Công Nghiệp Intel® Intel® Wi-Fi6 (Gig+). Các sản phẩm bán lẻ này dự định sẽ được lắp đặt trong Máy tính để bàn với các ăng ten đi kèm trong hộp. Chúng không nhằm mục đích nâng cấp bộ điều hợp không dây trên máy tính xách tay.

Chủ đề liên quan
Tại sao máy tính xách tay của tôi không nhận dạng Bộ điều hợp Không dây Intel® mới của tôi?