Thông tin bảo hành cho các sản phẩm Intel® NUC

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000005679

29/12/2022

Bạn có thể xác minh hạng mục bảo hành và yêu cầu hỗ trợ bảo hành bằng cách sử dụng Trung tâm Dịch vụ Bảo hành Trực tuyến

Để biết thêm chi tiết về điều khoản và điều kiện bảo hành, hãy xem bên dưới:

Lưu ý
 • Xem lại tất cả các phần bên dưới trước khi tiếp tục việc xử lý bảo hành.
 • Đảm bảo sao lưu tất cả dữ liệu trước khi tiếp tục.

Nhấp vào chủ đề để biết chi tiết:

Bảo hành hạn chế

Intel cung cấp bảo hành có giới hạn là ba năm cho các sản phẩm Intel® NUC mua từ nhà phân phối được ủy quyền của Intel®. Bảo hành này bao gồm tất cả các vật tư phần cứng bao gồm trong hộp.

Bảo hành Quốc tế: dịch ra 39 ngôn ngữ

Quốc tế 3 năm biểu tượng
Kích thước: 5,6MB
Ngày: tháng 7 năm 2022

 

Bảo hành Theo Quốc gia Cụ thể:

Úc 3 năm (tiếng Anh) biểu tượng
Dung lượng: 69 KB
Ngày: tháng 9 năm 2020

Bảo hành NUC L10 cho Trung Quốc Biểu tượng PDF
Kích thước: 686 KB
Ngày: Tháng 01 năm 2018

Bảo hành NUC L6 cho Trung Quốc Biểu tượng PDF
Kích thước: 683 KB
Ngày: Tháng 01 năm 2018

Phiếu mua hàng NUC 3R cho Trung Quốc Biểu tượng PDF
Kích thước: 508 KB
Ngày: Tháng 01 năm 2018

Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu đọc bằng Adobe Acrobat Reader*

Điều cần cân nhắc với bảo hành cho quạt hệ thống

Nhà sản xuất khung máy có thể thiết kế vỏ máy cho SKU Bảng Mạch Intel® NUC, trong đó có các giải pháp tản nhiệt thụ động. Để đáp ứng các loại khung máy tùy chỉnh này, một số nhà sản xuất khung máy hoặc nhà tích hợp tháo bỏ quạt hoặc dùng cách khác là nhúng sản phẩm. Trong các trường hợp này, nhà sản xuất khung máy và nhà tích hợp có trách nhiệm đảm bảo tản nhiệt đủ cho hệ thống được chỉnh sửa, theo đúng các giới hạn về môi trường như đã nêu ra trong tài liệu kỹ thuật của sản phẩm Intel. Không tản nhiệt đủ cho Bảng mạch Intel NUC trong vỏ máy đặt làm riêng sẽ làm mất giá trị hiệu lực của bảo hành sản phẩm Intel.

Một số sản phẩm NUC không phải là đề cử hay cho giải pháp tản nhiệt thụ động, và nhà sản xuất khung máy và nhà tích hợp chịu hoàn toàn trách nhiệm về rủi ro khi thực hiện chỉnh sửa như thế.

Các sản phẩm không được khuyến nghị sử dụng với giải pháp tản nhiệt thụ động là như sau (danh sách có thể không hoàn chỉnh và có thể thay đổi):

 • Intel® NUC 9 Extreme Kit, trước đây gọi là Ghost Canyon
 • Intel® NUC 9 Pro Kit, trước đây gọi là Quartz Canyon
 • Bất kỳ sản phẩm NUC nào với cấu hình CPU có ổ cắm
Trước khi trả lại sản phẩm hỏng

Đảm bảo bạn biết mã số kích hoạt HĐH Windows* của mình (nếu có).

Nếu bạn đã bật khóa BitLocker trên bản cài đặt Windows, hãy đảm bảo rằng bạn biết khóa trước khi lấy ổ cứng ra. Để biết thêm chi tiết về Khóa khôi phục BitLocker, hãy truy cập Intel® NUC: Khóa khôi phục BitLocker được yêu cầu khi bắt đầu.

Bảng này mô tả hạng mục bạn có thể gửi trả và giữ lại.

Sản phẩm Hạng mục gửi trả Hạng mục giữ lại
Máy tính mini Intel® NUC

(Các sản phẩm này hiện đã được lắp bộ nhớ, ổ đĩa và cài đặt hệ điều hành. Không thể thay thế riêng lẻ từng bộ phận.)
 • Chỉ hoàn trả máy tính mini Intel NUC, kèm tất cả các bộ phận được lắp sẵn (bộ nhớ và ổ đĩa).
 • Nếu bạn đã nâng cấp môđun bộ nhớ, hãy thay thế môđun bộ nhớ gốc trước khi hoàn trả.
 • Nếu bạn đã lắp nắp khung máy có thiết kế đặt làm riêng, hãy đặt nắp gốc lại vào vật tư trước khi hoàn trả.
 • Giữ lại bất kỳ bộ phận nào mà bạn đã lắp (môđun bộ nhớ, vật tư nâng cấp và ổ đĩa cứng bổ sung).
 • Giữ lại các phụ kiện đi kèm trong hộp (giá đỡ VESA và ốc vít, bộ nắn nguồn, dây và chi tiết gắn ổ cắm).
 • Sao lưu dữ liệu cá nhận từ máy tính mini Intel NUC sang phương tiện lưu trữ khác, nếu có thể. Intel sử dụng máy hủy dữ liệu, điều khiển bằng phần mềm để xóa tất cả dữ liệu khỏi thiết bị lưu trữ của máy tính mini Intel NUC được hoàn trả. Các tài liệu và tệp lưu trong thiết bị hoàn trả sẽ bị mất.
Bộ công cụ Intel® NUC

(Các sản phẩm này không vận chuyển kèm bộ nhớ, ổ đĩa hoặc hệ điều hành được cài/lắp sẵn.)
 • Chỉ hoàn trả bộ dụng cụ Intel NUC.
 • Nếu Intel NUC đã lắp sẵn môđun không dây hay môđun bộ nhớ Intel® Optane™, đừng tháo các vật tư đó ra trước khi hoàn trả thiết bị.
 • Nếu bạn đã lắp nắp khung máy có thiết kế đặt làm riêng, hãy đặt nắp gốc lại vào vật tư trước khi hoàn trả.
 • Giữ lại tất cả các bộ phận mà bạn đã lắp (môđun bộ nhớ, ổ đĩa cứng, bộ điều hợp không dây).
 • Giữ lại các phụ kiện đi kèm trong hộp (giá đỡ VESA và ốc vít, bộ nắn nguồn, dây và chi tiết gắn ổ cắm).

Bộ dụng cụ Intel® NUC có chứa Intel® Compute Element

(Intel chuyển giao bộ dụng cụ này mà không kèm bộ nhớ hay ổ đĩa. Bạn (hoặc nơi bạn mua sản phẩm) đã lắp bộ nhớ, ổ đĩa và cài đặt hệ điều hành.)

 • Để nguyên Bộ phận điện toán Intel® NUC trong khung máy.
 • Tháo ra và giữ lại các môđun bộ nhớ và ổ cứng. Bạn sẽ cần lắp các ổ cứng này trong thiết bị thay thế. Intel sẽ không thể hoàn trả các bộ phận này cho bạn nếu bạn gửi chúng đến Intel để trao đổi vật tư theo chính sách bảo hành.
 • Tháo bất kỳ card đồ họa hoặc thiết bị PCIe nào khỏi bảng mạch, nếu bạn (hoặc địa điểm bạn mua) đã lắp đặt các bộ phận này. Bạn sẽ cần lắp các ổ cứng này trong thiết bị thay thế. Intel sẽ không thể hoàn trả các bộ phận này cho bạn nếu bạn gửi chúng đến Intel để trao đổi vật tư theo chính sách bảo hành.
 • Giữ nguyên dây nguồn và bất kỳ bộ phận nào khác trong hộp. Intel không thể hoàn trả các vật tư này cho bạn nếu bạn gửi chúng kèm theo Intel NUC.
 • Sao lưu toàn bộ các ứng dụng và dữ liệu của bạn, nếu phù hợp. Intel không chịu trách nhiệm về sự mất mát dữ liệu xảy ra trong quá trình bảo hành.
Bo mạch Intel® NUC Chỉ hoàn trả bảng mạch Intel NUC. Giữ lại tất cả các bộ phận mà bạn đã lắp (môđun bộ nhớ, ổ đĩa cứng, bộ điều hợp không dây).
Thận Trọng
Intel không thể theo dõi hoặc hoàn trả các bộ phận mà người dùng lắp đặt, bao gồm các linh kiện đi kèm trong hộp gửi trả hàng. Trừ khi được nêu khác đi ở trên đây, nếu không thì hãy tháo tất cả bộ nhớ và đĩa ra khỏi Intel NUC của bạn trước khi gửi thiết bị đến Trung tâm bảo hành của chúng tôi. Khi phù hợp, hãy nhớ sao lưu dự phòng tất cả các ứng dụng và dữ liệu. Intel không chịu trách nhiệm về mất mát dữ liệu phát sinh từ quá trình bảo hành.

Bộ dụng cụ Intel NUC được gửi làm sản phẩm bảo hành thay thế sẽ không bao gồm nhãn dán giấy phép Microsoft Windows*. Nếu Intel NUC của bạn có nhãn dán giấy phép Windows, chúng tôi khuyên bạn nên cẩn thận bóc nhãn ấy ra khỏi khung máy. Bạn có thể chụp ảnh nhãn đó để tham khảo sau này, trước khi gửi trả sản phẩm đó cho Intel để thay thế theo bảo hành. Nhãn dán Microsoft Windows không có sẵn dạng vật tư hoàn chỉnh.

Hướng dẫn chung
 • Sao lưu toàn bộ các ứng dụng và dữ liệu của bạn, nếu phù hợp. Intel không chịu trách nhiệm về sự mất mát dữ liệu xảy ra trong quá trình bảo hành.
 • Tham khảo email xác nhận của bạn để biết hướng dẫn về linh kiện và phụ kiện mà bạn nên giữ lại. Intel không giữ lại bất kỳ linh kiện và phụ kiện nào và không thể gửi chúng lại cho bạn.
 • Ghi rõ số hiệu trường hợp RMA lên vỏ ngoài của hộp và đính kèm bản sao email xác nhận của bạn trong hộp.
 • Các thiết bị thay thế có thể không được vận chuyển đến bạn trong bao bì đóng gói bán lẻ ban đầu.
Hướng dẫn đóng gói

Nếu bạn có hộp sản phẩm gốc khi mua lẻ, bạn có thể sử dụng hộp đó để hoàn trả sản phẩm:

 • Nếu không có các chi tiết chèn/đệm hộp sản phẩm gốc, hãy bọc tất cả các mặt của sản phẩm bằng màng bọc xốp hơi hoặc vật liệu đệm tương tự để đảm bảo sản phẩm nằm gọn và kín trong hộp, ít bị di chuyển nhất.
 • Lồng hộp này vào trong một hộp cứng cáp, bọc ngoài bằng lớp màng bọc xốp hơi dày ít nhất hai inch, chèn xốp mềm hoặc vật liệu đệm tương tự để đảm bảo hộp nằm gọn và kín trong hộp bọc ngoài, ít bị di chuyển nhất.
 • Bạn có thể tìm và sử dụng hộp bọc ngoài có kích thước phù hợp từ cửa hàng vận tải hoặc bưu điện tại địa phương, bạn chịu mọi chi phí.
Lưu ý NUC thay thế có thể được giao đến cho bạn trong hộp màu xám, khác với hộp sản phẩm bán lẻ gốc. Nếu bạn muốn giữ lại hộp sản phẩm bán lẻ gốc, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn bên dưới.

Nếu bạn không có hộp sản phẩm bán lẻ gốc hoặc muốn giữ lại hộp gốc:

 • Đóng sản phẩm trong hộp cứng với đủ vật liệu đóng gói bổ sung để sản phẩm không bị xê dịch vị trí trong quá trình vận chuyển.
 • Bạn có thể tìm và sử dụng hộp vận chuyển có kích thước phù hợp từ cửa hàng vận tải hoặc bưu điện tại địa phương, bạn chịu mọi chi phí.

Nếu bạn hoàn trả nhiều mặt hàng, vui lòng bọc bảo vệ từng mặt hàng với đủ lớp màng bọc xốp hơi, chèn xốp mềm hoặc vật liệu đệm tương tự để sản phẩm không bị xê dịch vị trí trong quá trình vận chuyển.

Chủ đề liên quan
Kiểm tra phạm vi bảo hành của bạn và Yêu cầu hỗ trợ bảo hành
Thông tin Cần thiết để Xác định Intel® NUC của Bạn khi Yêu cầu Hỗ trợ Bảo hành