Lỗi trong trình quản lý thiết bị trên Intel® TXEI dành cho các sản phẩm Intel® NUC

Tài liệu

Thông báo lỗi

000005666

13/11/2019

Bạn đang nhìn thấy cái gì?

Lỗi trong trình quản lý thiết bị (mã 37 hoặc mã 28) trên Intel® Trusted Execution Engine Interface (Intel® TXEI).

Tại sao bạn lại nhìn thấy nó?

Không cài đặt khung trình điều khiển chế độ lõi của Microsoft (KMDF *).

Cách khắc phục.

Cần có trình điều khiển Intel® TXEI để cung cấp các tính năng bảo mật nền tảng và khởi động an toàn. KMDF phải được cài đặt trước trình điều khiển Intel TXEI.

Để khắc phục sự cố này:

  1. Cài đặt khuôn khổ trình điều khiển chế độ lõi (KMDF) phiên bản 1,11 Cập Nhật cho Windows 7 *.
  2. Cài đặt trình điều khiển Intel TXEI từ Trung tâm tải xuống.

 

Lưu ý

Vấn đề và giải pháp trong bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm Intel® NUC đã được cài đặt Windows 7 * và sử dụng Intel® Trusted Execution Engine.

Nếu bạn có một máy tính và/hoặc hệ điều hành khác nhau, hãy thử cài đặt lại trình điều khiển Intel® Trusted Execution Engine Interface (Intel® TXEI):

  1. Trong trình quản lý thiết bị, nhấp chuột phải vào thiết bị.
  2. Chọn gỡ cài đặt.
  3. Khởi động lại máy tính của bạn. Windows sẽ cố gắng cài đặt lại trình điều khiển.
Nếu các bước này không giải quyết vấn đề này, hãy liên hệ với nhà sản xuất máy tính của bạn để nhận trợ giúp.