Hỗ trợ đĩa khu vực 4k

Tài liệu

Khả năng tương thích

000005646

03/02/2020

Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) phiên bản 9,6 và mới hơn hỗ trợ đĩa khu vực 4k nếu thiết bị hỗ trợ 512 byte mô phỏng (512e). Intel RST không hỗ trợ các thiết bị kích thước phân khu vực bản địa 4k.

Lưu ýThông tin chứa trong bài viết này không liên quan đến tính năng bộ nhớ Intel® Optane™.

Điều gì xảy ra nếu tôi cố gắng sử dụng phiên bản cũ hơn của trình điều khiển?

Nếu bạn cố gắng cài đặt hệ điều hành trên đĩa 512e với trình điều khiển cũ hơn Intel RST Phiên bản 9,6, quy trình cài đặt có thể không hoàn thành.

Nếu hệ điều hành cài đặt, không nên cố gắng nâng cấp lên Intel RST Phiên bản 9,6 mà không cần cài đặt lại hệ điều hành của bạn.

Làm cách nào để cài đặt hệ điều hành trên thiết bị lưu trữ 512e?

Raid

Nếu hệ thống của bạn có Intel® RAID Controller được hỗ trợ, hãy làm theo các bước sau để cài đặt hệ điều hành trên thiết bị 512e:

  1. Tải xuống các tập tin trình điều khiển mới nhất.
  2. Sử dụng phương pháp tải trình điều khiển để tải trình điều khiển trong quá trình cài đặt hệ điều hành.

AHCI

Nếu hệ thống của bạn có bộ điều khiển AHCI được hỗ trợ, bạn không cần tải trình điều khiển Intel RST trong suốt hệ điều hành. Nếu bạn chọn tải trình điều khiển theo cách thủ công, hãy tải phiên bản Intel RST 9,6 hoặc mới hơn.