Các tính năng và yêu cầu dành cho Intel® Smart Connect Technology

Tài liệu

Khả năng tương thích

000005632

24/08/2017

Overview
Intel® Smart Connect Technology được thiết kế để cập nhật các chương trình bằng cách định kỳ đánh thức máy tính của bạn từ chế độ ngủ/chế độ chờ trong một thời gian ngắn. Chức năng này hoạt động với các ứng dụng tự động nhận dữ liệu của họ từ Internet, chẳng hạn như Outlook * và Windows * Live Mail.

Lợi ích
Intel® Smart Connect Technology tự động cập nhật các ứng dụng, chẳng hạn như email và mạng xã hội, khi máy tính của bạn đang ngủ. Với công nghệ kết nối thông minh Intel, bạn không cần phải chờ các ứng dụng của bạn cập nhật khi bạn đánh thức máy tính của mình.

Tính năng
Lượng thời gian tính năng chờ đánh thức máy tính của bạn có thể được cài đặt bằng cách sử dụng tùy chọn "thay đổi cài đặt" trên giao diện người dùng chính. Bạn có một tùy chọn để chọn giữa ba khoảng thời gian: 15 phút, 30 phút hoặc 60 phút. Khoảng thời gian càng lâu, mức tiêu thụ pin càng ít.

Intel® Smart Connect Technology tự động điều chỉnh tần số Cập Nhật nếu mức pin máy tính của bạn bị rơi hoặc nếu nhiệt độ hệ thống tăng lên. Mặc dù bạn chọn tần số Cập Nhật 15 phút, máy tính của bạn có thể ngủ lâu hơn giữa các bản Cập Nhật để tiết kiệm pin (nếu có) hoặc giữ cho hệ thống hoạt động trở nên mát mẻ.

Bằng cách nhấp vào nút "tùy chỉnh lịch trình" trên giao diện người dùng chính, bạn có thể đặt lịch thời gian cho công nghệ Intel Smart Connect để giữ cho hệ thống ở trạng thái ngủ trong chế độ tiết kiệm điện năng mở rộng. Trong những giờ đêm mở rộng này, Intel® Smart Connect Technology sẽ không đánh thức hệ thống của bạn lên từ giấc ngủ. Điều này có nghĩa là để tiết kiệm điện năng pin. Hệ thống sẽ chỉ thức dậy vào lúc bình minh (kết thúc giờ mở rộng). Do đó, không có bản Cập Nhật nào trong giờ mở rộng.

Nếu máy tính của bạn được trang bị một card Wi-Fi Intel và tiện ích kết nối WiFi Intel® PROSet/không dây, công nghệ Intel Smart Connect tìm kiếm mạng Wi-Fi mà bạn đã truy cập trước đó. Máy tính của bạn không Cập Nhật cho đến khi nó nhận ra một mạng Wi-Fi đã biết. Nếu bạn đặt máy tính của bạn vào chế độ ngủ khi nó không được kết nối với Internet, nó sẽ thức dậy trong lần tiếp theo, chỉ khi phát hiện một mạng đã biết mà bạn đã truy cập trước đó và bạn đã kết nối trước đó với một cách tự động.

Máy tính của bạn cũng có thể được đánh thức từ xa bằng cách sử dụng một tính năng khác của Intel® Smart Connect Technology, được biết đến là "chế độ khởi động từ xa". Tính năng này có thể được kích hoạt thông qua giao diện người dùng chính. Tính năng này cho phép bạn đánh thức hệ thống của bạn từ xa bằng cách sử dụng ứng dụng thích hợp từ thiết bị từ xa của bạn, thậm chí trên các mạng phụ. Tính năng này chỉ được hỗ trợ trên bộ điều hợp Intel® Ethernet và các bộ điều hợp mạng không dây và cần có Động cơ Quản lý Intel® thích hợp được tích hợp vào nền tảng. Liên hệ với nhà sản xuất hệ thống của bạn để xác minh các yêu cầu hệ thống của bạn để hỗ trợ chế độ chờ từ xa.

Yêu cầu
Intel® Smart Connect Technology yêu cầu các tính năng phải được tích hợp vào BIOS của hệ thống máy tính của bạn. Vì lý do này, công nghệ này phải được bao gồm trong hệ thống máy tính tại thời gian sản xuất.

Nếu hệ thống máy tính của bạn có công nghệ Intel Smart Connect, nhưng tính năng này không khả dụng, hãy đảm bảo rằng chức năng này được bật trong BIOS hệ thống của bạn. Liên hệ với nhà sản xuất hệ thống của bạn để biết hướng dẫn về cách truy cập BIOS.

Tương thích
Dưới đây là danh sách các bộ công cụ Các bo mạch Để bàn Intel® và Intel® NUC và các bo mạch hỗ trợ Intel® Smart Connect Technology:

Các bo mạch Để bàn Intel®Bộ công cụ và Bo mạch Intel® NUC
DB85FLD33217CK
DH87MCD33217GK
DH87RLD34010WYB
DQ87PGD53427RKE
DZ87KLT-75KD54250WYB
DZ77RE-75KDCP847SKE
DZ77GA-70KD34010WYK
DZ77GAL-70KD54250WYK
DZ77BH-55KDC3217BY
DZ77SL-50KDC3217IYE
DZ75ML-45KDC53427HYE
DH77DFDCCP847DYE
DH77KCDN2820FYKH
DH77EB