Cách cài đặt Intel® Graphics Driver trong Windows 10 & Windows® 11*

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000005629

02/02/2024

Cài đặt trình điều khiển đồ họa mới nhất từ nhà sản xuất máy tính của bạn hoặc cài đặt trình điều khiển đồ họa mới nhất từ Trung tâm Tải xuống bằng một trong các phương pháp dưới đây.

Video này giải thích các phương pháp mà bạn có thể cập nhật Intel® Graphics Driver của mình.


Phương pháp cài đặt 1 Khuyến nghị - Sử dụng Intel® Driver & Support Assistant để tự động phát hiện và cài đặt trình điều khiển


Phương pháp cài đặt 2 - Cài đặt thủ công trình điều khiển từ Trung tâm Tải xuống Intel®

Bước 1

Xác định số Bộ xử lý Intel® ghi chú Bộ xử lý Intel®.

  • Nhấn vào phím Windows key Windows trên bàn phím của bạn.

  • Bắt đầu nhập Hệ thống.

  • Chọn Thông tin hệ thống.

  • Điều này sẽ hiển thị thông tin bộ xử lý như số bộ xử lý.

step-1-img

Bước 2

Đi tới Trung tâm tải xuống.

Nhập số hiệu bộ xử lý (được xác định ở bước 1) vào thanh tìm kiếm.

step-2-img

Bước 3

Nhấp vào Trình điều khiển và Phần mềm (nằm ở bên trái trong Bộ lọc theo).

Chọn kết quả trình điều khiển mong muốn.

step-3-img

Bước 4

Nhấp vào Tải xuốngmở tệp .exe.

step-4-img

Bước 5

Trình cài đặt sẽ hiển thị trên màn hình.

Nhấp vào Bắt đầu cài đặt.

step-5-img

Bước 6

Làm theo các bước trong quá trình cài đặt cho đến khi trình cài đặt hiển thị Cài đặt Hoàn tất.

step-6-img

Xác minh - Cách xác minh trình điều khiển đã cài đặt thành công

Sau khi chạy tệp .exe, hãy xác minh cài đặt bằng cách làm theo các bước dưới đây:

Bước 1

Mở Trình quản lý thiết bị.

  • Nhấn phím Windows Windows key trên bàn phím của bạn
  • Bắt đầu nhập Trình quản lý Thiết bị.
  • Chọn Trình quản lý thiết bị.
Choose Device Manager

Bước 2

Nhấp đúp vào Bộ điều hợp hiển thịnhấp vào thiết bị Đồ họa Intel .

Click the Intel Graphics device

Bước 3

Nhấp vào tab Trình điều khiển.

Click the Driver tab

Bước 4

Xác minh rằng phiên bản trình điều khiển là chính xác theo trình điều khiển đã được tải xuống trước đó trong phương pháp 2.

Verify that the Driver Version is correct

Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt trình điều khiển đồ họa sau khi thử các bước trên, hãy thử Trình hướng dẫn khắc phục sự cố dành cho Trình điều khiển đồ họa Intel® của chúng tôi để biết hướng dẫn từng bước về cách khắc phục sự cố này. Bạn cũng có thể liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ của Intel để được hỗ trợ thêm.

Chủ đề liên quan
Mã lỗi cho phiên bản Intel Graphics Driver 30.0.100.9684 trở lên
Cài đặt thủ công Intel® Graphics Driver trong Windows 7*
Cách khôi phục trình điều khiển về phiên bản trước trong Windows 10 và Windows® 11*
Cách cài đặt Intel® Graphics Driver trong Windows 8.1*
Phát hiện trình điều khiển đồ họa của nhà sản xuất máy tính
Tại sao bạn nên cập nhật trình điều khiển đồ họa của mình?