Làm thế nào để kiểm tra bộ điều khiển nào thiết bị USB được kết nối với

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000005622

08/03/2019

Vì nền tảng của bạn có thể có cả bộ điều khiển USB 2,0 và USB 3,0, nên bạn nên kiểm tra bộ điều khiển nào mà thiết bị USB được kết nối với. Hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Kết nối USB 3,0 ổ đĩa flash (thiết bị lưu trữ USB) thành một trong các cổng Intel USB 3,0.
  2. Trong trình quản lý thiết bị, nhấp vào xemvà nhấp vào thiết bị theo kết nối.
    Device Manager
  3. Trong các thiết bị bằng chế độ xem kết nối, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy thiết bị lưu trữ lớn USB trong danh mục bộ điều khiển máy chủ mở rộng Intel® USB 3,0 .
    Devices by connection