Hệ điều hành Windows được hỗ trợ cho các Sản® không dây Intel

Tài liệu

Khả năng tương thích

000005602

18/08/2021

Bảng dưới đây cho thấy từng sản phẩm hỗ trợ hệ điều hành Windows nào. Trừ khi có quy định khác, sản phẩm hỗ trợ cả phiên bản hệ điều hành 32 bit và 64 bit.

Sử dụng công Intel® Driver & Support Assistant tự động xác định bộ điều hợp và hệ điều hành hiện tại của bạn và cài đặt phiên bản hiện tại trên máy tính của bạn.

Bạn cũng có thể tải xuống thủ công trình điều khiển không dây từ Trung tâm Tải xuống.

Lưu ýHầu hết các Bộ điều® Không dây Intel® hỗ trợ các hệ điều hành Linux*. Tìm hiểu thêm về hỗ trợ Linux cho Bộ điều hợp Không® Intel của bạn.

 

Sản phẩmWindows XP*Windows Vista*Windows 7*Windows 8*Windows 8.1*Windows® 10Windows® 11
Intel® Wi-Fi 6E AX210-----Chỉ cho 64 bitDự kiến 2
Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) Desktop Kit-----Chỉ cho 64 bitDự kiến 2
Wi-Fi® Intel 6 AX201-----Chỉ cho 64 bitDự kiến 2
Wi-Fi® Intel 6 AX200-----Chỉ cho 64 bitDự kiến 2
Intel® Wireless-AC 9560-----Chỉ cho 64 bitDự kiến 2
Intel® Wireless-AC 9462-----Chỉ cho 64 bitDự kiến 2
Intel® Wireless-AC 9461-----Chỉ cho 64 bitDự kiến 2
Intel® Wireless-AC 9260-----Chỉ cho 64 bitDự kiến 2
Intel® Wireless-AC ba băng tần 18265---Chỉ cho 64 bitChỉ cho 64 bitDự kiến 2
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 8265---Chỉ cho 64 bitChỉ cho 64 bitDự kiến 2
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 3168---Dự kiến 2
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 8260---Chỉ cho 64 bitChỉ cho 64 bitDự kiến 2
Intel® Wireless-AC ba băng tần 18260---Chỉ cho 64 bitChỉ cho 64 bitDự kiến 2
Intel® Wireless-AC ba băng tần 17265---Dự kiến 2
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 7265--Dự kiến 2
Intel® Wireless-N Băng tần kép 7265--Dự kiến 2
Intel® Wireless-N 7265--Dự kiến 2
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 3165--Dự kiến 2
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 3160---
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 7260---
Intel® Wireless-N Băng tần kép 7260----
Intel® Wireless-N 7260---
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 7260 dành cho máy tính để bàn---
Intel® Centrino® Advanced-N 6235-1-
Intel® Centrino® Wireless-N 2230-1-
Intel® Centrino® Wireless-N 2200-1-
Intel® Centrino® Wireless-N 135-1-
Intel® Centrino® Wireless-N 105-1-
Intel® Centrino® Advanced-N 6205 dành cho máy tính để bàn1-
Intel® Centrino® Wireless-N 2200 dành cho máy tính để bàn-1-
Intel® Centrino® Advanced-N 6230Trình điều khiển có trong hộp thư-
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 61501-
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 62501-
Intel® Centrino® Advanced-N 62051-
Intel® Centrino® Ultimate-N 63001-
Intel® Centrino® Advanced-N 6200Trình điều khiển có trong hộp thư-
Intel® Centrino® Wireless-N 1030Trình điều khiển có trong hộp thư-
Intel® Centrino® Wireless-N 1000Trình điều khiển có trong hộp thư-
Kết® Intel® WiFi 1000Trình điều khiển có trong hộp thư-
Intel® Centrino® Wireless-N 130--Trình điều khiển có trong hộp thư-
Intel® Centrino® Wireless-N 100--Trình điều khiển có trong hộp thư-
Kết nối Intel® WiFi/WiMAX 5150----
Kết® Intel® WiFi/WiMAX 5350Trình điều khiển có trong hộp thưTrình điều khiển có trong hộp thưTrình điều khiển có trong hộp thư-
Kết® Intel® WiFi 5100Trình điều khiển có trong hộp thưTrình điều khiển có trong hộp thư-
Kết® Intel® WiFi 5300Trình điều khiển có trong hộp thưTrình điều khiển có trong hộp thư-
Kết® Không Dây Intel® 4965AGNTrình điều khiển có trong hộp thưTrình điều khiển có trong hộp thưTrình điều khiển có trong hộp thư-
Intel® PRO/Wireless 3945ABG Network ConnectionTrình điều khiển có trong hộp thưTrình điều khiển có trong hộp thưTrình điều khiển có trong hộp thư-
Intel® PRO/Wireless kết nối mạng 2915ABGChỉ cho 32 bitChỉ cho 32 bit-----
Intel® PRO/Wireless nối mạng 2200BGChỉ cho 32 bitChỉ cho 32 bit-----

1 Sản phẩm hỗ trợ Windows® 10 với trình điều khiển Windows 8* hoặc 8.1*. Trong một số trường hợp, trình điều khiển chỉ khả dụng trên Cập nhật Windows.

Chỉ cho 2 64-Bit

Bộ điều® Không dây Intel® không hỗ trợ các hệ điều hành khác như Windows Server*, Mac OSX*, v.v.