Theo dõi trạng thái bảo hành của bạn

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000005601

18/05/2017

Khi bạn yêu cầu một sự thay thế bảo hành, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp địa chỉ email đáng tin cậy. Thông tin được gửi qua email cho bạn tự động khi tàu sản phẩm thay thế của bạn. Thông tin này bao gồm số theo dõi cho các lô hàng của UPS, FedEx, DHL và các dịch vụ vận chuyển khác.

Nếu bạn là một Intel® Technology Provider, bạn có thể theo dõi việc hoàn trả bảo hành bằng cách sử dụng công cụ hỗ trợ và bảo hành trực tuyến của Intel.