Cách mở Bảng Điều khiển cho Đồ® Intel

Tài liệu

Cài đặt & Thiết lập

000005596

12/05/2021

Lưu ý

Đối với bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 6 hoặc mới hơn: Bảng điều khiển Đồ họa không còn khả dụng trên Microsoft Store. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt Intel® Graphics Command Center thay thế.

Đối với bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 5 trở lên: Bảng điều khiển Đồ họa được tự động cài đặt trình điều khiển đồ họa.

Xử lý sự cố: Nếu các phương pháp dưới đây không hoạt động, xem thông Intel® Graphics Control Panel không khởi chạy sau khi được cài đặt từ Microsoft® Store.

Nhấp vào hoặc chủ đề để biết thêm chi tiết:

Phương pháp 1: Hộp tìm kiếm Windows (Khuyên dùng)

Trong hộp tìm kiếm của Windows, tìm kiếm Intel. Kết Intel Graphics Control Panel sẽ xuất hiện dưới dạng kết quả tìm kiếm. Nhấp vào Intel Graphics Control Panel quả tìm kiếm để khởi chạy ứng dụng. Đây là phương pháp được khuyên dùng trên phần lớn các hệ thống.

Lưu ýỨng dụng có thể xuất hiện thêm vào kết quả tìm kiếm nếu có các ứng dụng Intel khác được cài đặt trên hệ thống.

Intel Graphics Control Panel

Phương pháp 2: Kết hợp Phím tắt

Trên bàn phím, nhấn đồng thời CTRL+ALT+F12.

Lưu ý

Nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) có thể tắt các chức năng phím tắt nhất định.

Phương pháp 3: Chế độ máy tính để bàn (Chỉ dành cho các hệ thống có trình điều khiển kế thừa)

Trong chế độ màn hình nền, nhấp chuột phải vào Màn hình nền. Sau đó, chọn Intel® Graphics Settings. Phương pháp này chỉ khả dụng cho các hệ thống có cài đặt trình điều khiển kế thừa.

Lưu ýTrình điều khiển đồ họa được dán nhãn là 15.45.xx.xxxx, 15.40.xx.xxxx, 15.36.xx.xxxx và 15.33.xx.xxxx là trình điều khiển kế thừa. Để xác định phiên bản trình điều khiển đồ họa của bạn, xem Phiên bản trình điều khiển Intel® Graphics Driver là gì?

Intel Graphics Settings

 

Chủ đề liên quan
Menu ngữ cảnh nhấp chuột phải bị thiếu khi cố gắng mở Intel® Graphics Control Panel
Ngừng cung cấp Intel® Graphics Control Panel microsoft* Store
Intel® Graphics Control Panel không thể khởi chạy sau khi được cài đặt từ Microsoft® Store
Cách tìm thế hệ của các bộ Intel® Core™ xử lý