Thông tin Bảo hành cho Bo mạch Máy tính để bàn Intel®

Tài liệu

Bảo hành & RMA

000005570

29/01/2020

Để tìm thông tin bảo hành cho các sản phẩm Intel® NUC, hãy xem Trang Thông tin Bảo hành Intel® NUC.

Bảo hành hạn chế

Intel cung cấp bảo hành có giới hạn ba năm đối với Bo mạch để bàn Intel® (BOX và BLK SKU) được mua từ Nhà phân phối được ủy quyền của Intel® với các ngoại lệ sau:

 • Hai năm: Bo mạch Máy tính để bàn Intel® DG41BI.
 • Một năm: Bo mạch để bàn Intel® tăng cường nhẹ (LA SKU) bao gồm bảo hành có giới hạn một năm.
Xem bảo hành
Quốc tế 3 năm biểu tượng
Dung lượng: 1,785 KB
Ngày: Tháng 1 năm 2015
Úc 3 năm (tiếng Anh) biểu tượng
Dung lượng: 69 KB
Ngày: Tháng 1 năm 2015
Quốc tế 2 năm biểu tượng
Dung lương: 1,839 KB
Ngày: Tháng 1 năm 2015
Úc 2 năm (tiếng Anh) biểu tượng
Dung lượng: 115 KB
Ngày: Tháng 1 năm 2015
Quốc tế 1 năm biểu tượng
Dung lượng: 1,847 KB
Ngày: Tháng 1 năm 2015
Úc 1 năm (tiếng Anh) biểu tượng
Dung lượng: 100 KB
Ngày: Tháng 1 năm 2015
Lưu ý Lưu ý: Các tập tin PDF yêu cầu đọc bằng Adobe Acrobat Reader*.

Bảo hành quốc tế được dịch ra: tiếng Anh, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Trung Quốc và tiếng Tây Ban Nha.

Trước khi trả lại sản phẩm hỏng

Tháo và giữ lại bất kỳ thành phần nào do người dùng cài đặt trước khi trả lại sản phẩm Bo mạch Máy tính để bàn Intel cho bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Cảnh báo: Chúng tôi không thể theo dõi hoặc trả lại các linh kiện hoặc mặt hàng do người dùng cài đặt được gửi đến trung tâm bảo hành của chúng tôi.

Chương trình Thay thế Bảo hành Tiêu chuẩn (SWR)

Yêu cầu thay thế cho các bo mạch để bàn sau đây được xử lý thông qua chương trình Thay thế Bảo hành Tiêu chuẩn của Intel (SWR). Sản phẩm trả lại bị hư hỏng vật chất (hư hỏng sản phẩm do nguyên nhân bên ngoài) được trả lại như đã nhận. Chương trình Thay thế Bảo hành Nâng cao (AWR) của Intel không được cung cấp cho các bo mạch này.

 • Bo mạch Để bàn Intel® DN2800MT
 • Bo mạch Máy tính để bàn Intel® D2700MUD
 • Bo mạch Máy tính để bàn Intel® D2700DC
 • Bo mạch Máy tính để bàn Intel® D2550MUD2
 • Bo mạch Máy tính để bàn Intel® D2550DC2
 • Bo mạch Máy tính để bàn Intel® D2500HN
 • Bo mạch Để bàn Intel® D2500CC
 • Bo Mạch Để Bàn Intel® D525MW
 • Bo Mạch Để Bàn Intel® D425KT
 • Bo Mạch Để Bàn Intel® DG41BI
 • Bo Mạch Để Bàn Intel® D510MO
 • Bo Mạch Để Bàn Intel® D410PT
 • Bo Mạch Để Bàn Intel® D945GSEJT
 • Bo Mạch Để Bàn Intel® D945GCLF2
 • Bo Mạch Để Bàn Intel® D945GCLF
 • Bo Mạch Để Bàn Intel® D201GLY2
 • Bo Mạch Để Bàn Intel® D201GLY

Xem thông tin bảo hành cụ thể trên CD Tính năng cài đặt nhanh Intel® đi kèm với bo mạch của bạn để xác minh thời hạn và điều kiện bảo hành.

Chủ đề liên quan
Trung tâm bảo hành
Tìm hiểu xem bo mạch của bạn có được bảo hành hay không