Yêu cầu về bộ nhớ hệ thống đối với các sản phẩm Intel® NUC

Tài liệu

Khả năng tương thích

000005561

20/02/2024

Bảng này cho thấy các yêu cầu về điện áp bộ nhớ đối với các sản phẩm Intel® NUC. Bạn phải sử dụng các mô-đun bộ nhớ có điện áp chính xác để tránh lỗi khởi động.

Chọn sản phẩm Intel® NUC của bạn để tìm thông tin bộ nhớ hệ thống bổ sung, bao gồm thông tin về các mô-đun bộ nhớ đã được kiểm tra.

Mô hình Intel® NUC Loại và điện áp bộ nhớ yêu cầu

NUC6i5SYK, NUC6i5SYH, NUC6i3SYK, NUC6i3SYH

Chỉ DDR4 1.2V

NUC6i7KYK

DDR4 1,2V hoặc DDR4 1,35V

NUC6CAYS, NUC6CAYH

NUC5PGYH

NUC5CPYH, NUC5PPYH

NUC5i5MYHE, NUC5i3MYHE, NUC5i5MYBE, NUC5i3MYBE

NUC5i7RYH, NUC5i5RYK, NUC5i5RYH, NUC5i5RYHS, NUC5i3RYK, NUC5i3RYH, NUC5i3RYHS, NUC5i3RYHSN

DE3815TYKHE, DE3815TYBE

DN2820FYKH

D54250WYKH, D54250WYK, D34010WYKH, D34010WYK, D54250WYB, D34010WYB

Chỉ 1.35V DDR3L

DC53427HYE, D53427RKE

DCCP847DYE, DCP847SKE

DC3217IYE, D33217GKE

DC3217BY, D33217CK

1,35V DDR3L hoặc 1,5V DDR3

Chủ đề liên quan
Mã nhấp nháy và mã bíp cho Intel® NUC
Sự cố không khởi động hoặc không có nguồn trên các sản phẩm Intel® NUC