Cài đặt độ linh hoạt chuyển vùng Wi-Fi

Tài liệu

Bảo trì & Hiệu năng

000005546

13/04/2021

Cài đặt này thay đổi ngưỡng cường độ tín hiệu mà tại đó bộ điều hợp WiFi bắt đầu quét một AP khác. Tìm kiếm cài đặt này trong cài đặt bộ điều hợp nâng cao. Giá trị mặc định là Trung bình. Tùy thuộc vào môi trường, một tùy chọn có thể hoạt động tốt hơn tùy chọn khác. Bạn có thể thử các giá trị khác để xem giá trị nào phù hợp nhất với môi trường của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên quay trở lại tùy chọn mặc định (Trung bình) nếu bạn không thấy sự cải thiện với các giá trị khác.

  • Thấp nhất: Bộ điều hợp WiFi sẽ kích hoạt việc quét chuyển vùng đối với một AP khác khi cường độ tín hiệu của AP hiện tại quá thấp.
  • Trung bình thấp 
  • Trung bình: Giá trị đề xuất.
  • Trung bình cao
  • Cao nhất: Bộ điều hợp WiFi sẽ kích hoạt việc quét chuyển vùng đối với một AP khác khi cường độ tín hiệu của AP hiện tại quá cao.
Chủ đề liên quan
Cài đặt Bộ điều hợp® Intel nâng cao
Kết nối Bộ điều hợp Máy khách Wi-Fi và Hành vi chuyển vùng
Kiểm tra tiết kiệm điện năng (PSP) gây ra sự cố kết nối với điểm truy cập