Các Hub chipset Intel® và bộ điều khiển được hỗ trợ

Tài liệu

Khả năng tương thích

000005543

18/06/2020

Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) hỗ trợ các chipset Intel® và bộ điều khiển sau đây.

Intel Nền tảng dòng bộ xử lý Intel® Core thế hệ thứ 8 I/O SATA AHCI/bộ điều khiển RAID

Dòng chipset Intel® 300/240:

Máy tính để bàn, máy tính để bàn cao cấp, máy trạm

 • Chipset Intel® H310
 • Chipset Intel® H370
 • Chipset Intel® Z390
 • Chipset Intel® Q370
 • Chipset Intel® B365
 • Chipset Intel® B360
 • Chipset Intel® X399
 • Chipset Intel®
 • Chipset Intel® QM370
 • Chipset Intel® HM370
 • Chipset Intel®

Intel® 200 Series (với X299) dòng chipset SATA AHCI/bộ điều khiển RAID

 • Z270
 • Q250
 • Q270
 • B250
 • X299
 • H270

Intel Nền tảng dòng bộ xử lý Intel® Core thế hệ thứ 7 I/O SATA AHCI/bộ điều khiển RAID

Intel Dòng Chipset Intel® 100 Series/dòng chipset C230 SATA AHCI/bộ điều khiển RAID

 • H110
 • QM170 (QM175)
 • Q150
 • HM170 (HM175)
 • B150
 • CM236 (CM238)
 • Z170
 • C236
 • H170

Intel Nền tảng dòng bộ xử lý Intel® Core thế hệ thứ 6 I/O SATA AHCI/bộ điều khiển RAID

Intel Dòng Chipset Intel® 100 Series/dòng chipset C230 SATA AHCI/bộ điều khiển RAID

 • Chipset Intel® QM175
 • Chipset Intel® HM175
 • Chipset Intel® CM238