Mô-đun và Cáp SFP+ tương thích với bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X520 Series

Tài liệu

Khả năng tương thích

000005528

16/11/2021

Các mô-đun và cáp được hỗ trợ trên bộ điều hợp mạng hội tụ Intel® Ethernet X520 Series với kết nối SFP+.

Ghi chú

Các thương hiệu khác của mô-đun quang SFP+ sẽ không hoạt động với Intel® Ethernet Server Adapter X520 Series.

 

Những mô-đun SFP+ nào được hỗ trợ?

Cáp đính kèm trực tiếp nào tương thích?

  • Cáp đã được Xác thực của Intel được liệt kê trong Intel® Product Compatibility Tool.
  • Thông số kỹ thuật SFP+ thụ động hoặc chủ động hạn chế gắn trực tiếp cáp đồng tuân thủ thông số kỹ thuật SFF-8431 v4.1 và SFF-8472 v10.4.
  • Mã định danh SFF-8472 phải có giá trị 03h (SFP hoặc SFP Plus). Bạn có thể xác minh giá trị với nhà sản xuất cáp.
  • Chiều dài cáp tối đa cho cáp thụ động là 7 mét.
  • Hỗ trợ cáp đang hoạt động yêu Các Kết nối Mạng Intel® mềm phiên bản 22.01 trở lên.
Chủ đề liên quan
Mô-đun và Cáp SFP+ tương thích cho Intel® Ethernet Server Adapter X710 Series
Mô-đun và cáp SFP28 tương thích cho bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet chuỗi XXV710
Mô-đun và cáp QSFP+ tương thích với Intel® Ethernet Server Adapter chuỗi XL710