API được hỗ trợ dành cho Bộ điều® Intel

Tài liệu

Khả năng tương thích

000005524

12/04/2021

Các trò chơi và ứng dụng máy tính thường yêu cầu thẻ video tương thích với các Giao diện Lập trình Ứng dụng (API) cụ thể, chẳng hạn như OpenGL*, DirectX*, OpenCL* hoặc Vulkan*. Bộ điều khiển Đồ họa Intel hỗ trợ nhiều loại API.

Trước tiên hãy xác định Bộ điều khiển Đồ họa Intel của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật lên Trình điều khiển Đồ họa Intel mới nhất để có được hỗ trợ API đầy đủ. Để biết thêm thông tin về việc cài đặt trình điều khiển đồ họa mới nhất trên hệ thống của bạn, hãy xem Cách cài đặt trình điều Intel® Graphics Driver trong Windows® 10.

Tôi có thể tìm và cài đặt trình điều khiển API ở đâu?
Trình điều khiển OpenGL*, OpenCL* và Vulkan* phải được cài đặt riêng và chỉ được phân phối với trò chơi hoặc ứng dụng cần đến nó.

Trình điều khiển DirectX* phải được cài đặt riêng và có trong Windows* hoặc có thể được cài đặt thông qua Cập nhật Windows. Tham khảo liên kết sau để biết thêm thông tin về Cách cài đặt phiên bản mới nhất của DirectX*.

Cách xác nhận API được hỗ trợ trên hệ thống của bạn:


Bạn cũng có thể tìm thấy CÁC API được Bộ điều khiển Đồ họa Intel hỗ trợ:

Nhấp vào hoặc chủ đề để biết thêm chi tiết:

Sản phẩm® rời của Intel
Bộ điều khiển Đồ họaDirectX*OpenGL*OpenCL*Vulkan*
Intel® Iris® Xe MAX họa124.63.01.2
Intel® Core™ xử lý
Bộ điều khiển Đồ họaDirectX*OpenGL*OpenCL*Vulkan*
Intel® Iris® Xe họa124.63.01.2
Intel® Iris® Plus họa124.63.01.2
Intel® UHD Graphics124.62.11.2
Intel® UHD Graphics 610/620/630/P630124.62.11.2
Đồ® HD Intel 610/615/620/630
Intel® Iris® Plus họa 640/650/655
Đồ® HD Intel® 500/505/510124.61.21.2
Đồ® HD Intel® 520/530124.62.01.2
Intel® Iris® Plus họa 540/550/580
Đồ® HD Intel® 6000/5500124.42.0N/a
Intel® Iris® họa 6100/6200
Đồ® HD Intel® 4200/4400/4600/500011.14.31.2N/a
Intel® Iris® họa 5100/5200
Đồ® HD Intel® 2500/40001141.2N/a
Đồ® HD Intel® 2000/300010.13.1N/aN/a
Intel® Core™ M Processors
Bộ điều khiển Đồ họaDirectX*OpenGL*OpenCL*Vulkan*
Đồ® HD Intel 515124.52.01.1.93
Đồ® HD Intel® 530011.24.32.0N/a
Bộ xử® Pentium® Intel với Đồ®HD Intel
Chipset đồ® IntelDirectX*OpenGL*OpenCL*Vulkan*
Intel® UHD Graphics 610124.62.11.2
Intel® UHD Graphics 605124.61.21.2
Đồ® HD Intel® 610124.62.11.2
Đồ® HD Intel® 505124.61.21.2
Đồ® HD Intel® 510124.61.21.2
Intel® Pentium®
Bộ vi xử lý
Dòng 3000/G3000 cùng Đồ họa HD® Intel
11.14KhôngKhông
Intel® Pentium®
Bộ vi xử lý
2000/G2000
Các dòng cùng Đồ® HD Intel
11.04KhôngKhông
Bộ xử® Pentium® Intel J2850 với Đồ® HD Intel1141.2Không
Intel® Pentium®
Bộ vi xử lý
900/B900/
G600/G800
Các dòng cùng Đồ® HD Intel
10.13.1KhôngKhông
Intel® Pentium®
Bộ vi xử lý
G6000/P6000/U5000
Các dòng cùng Đồ® HD Intel
10.12.1KhôngKhông
Bộ xử® Celeron® Intel với Đồ®HD Intel
Chipset đồ® IntelDirectX*OpenGL*OpenCL*Vulkan*
Intel® Celeron®
Bộ vi xử lý
Dòng 2000 dành cho Di động với Đồ® HD Intel
11.14KhôngKhông
Intel® Celeron®
Bộ vi xử lý
Dòng 900/1000 dành cho Di động với Đồ® HD Intel
11.04KhôngKhông
Intel® Celeron®
Bộ vi xử lý
Dòng G1000 dành cho Máy tính để bàn với Đồ® HD Intel
11.04KhôngKhông
Bộ xử lý Intel® Celeron® dòng J1000 dành cho Máy tính để bàn với Đồ® HD Intel1141.2Không
Intel® Celeron®
Bộ vi xử lý
700/800/B700/
B800/G400/G500
Các dòng cùng Đồ® HD Intel
10.13.1KhôngKhông
Intel® Celeron®
Bộ vi xử lý
P4000/U3000
Các dòng cùng Đồ® HD Intel
10.12.1KhôngKhông
Sản phẩm đồ họa cũ hơn
Chipset đồ® IntelDirectX*OpenGL*OpenCL*Vulkan*
Chipset dòng G35, G41, G43, G45, GM45, GL40, GS40, GS45, Q43, Q45, B43, 4 Express10.02.0KhôngKhông
Chipset 82GM965, GM965, GL960 Express9.01.5KhôngKhông
Chipset 965, 82965, 82G965, G965 Express9.01.5KhôngKhông
82910G, 82910GM, 82915G, 82915GM, 82945G, 82945GM, 82946GZ, 82Q963, Q963, 82Q965, Q965, 910GML, 915G, 915GM, 915GMS, 940GML, 945G, 945GM, 945GME, 945GMS, 945GZ, G31, G33 Express, Q33 Express9.01.4KhôngKhông
Bộ điều khiển Bộ nhớ và Đồ họa 865G, 82865G, 82852/82855, 852/855, 82855, 82845G, 845G, Q359.01.3KhôngKhông
82815, chipset 8210, 810, Bộ điều khiển Bộ nhớ và Đồ họa 8281081.1KhôngKhông
Chủ đề liên quan
Cách tìm Trình điều khiển đồ họa cho Linux*
Làm cách nào để kiểm tra tính Intel® Quick Sync Video năng được bật hay không trong Bộ xử lý Intel®?
Xác định Bộ điều khiển Đồ họa Intel của bạn trong Windows*
Cách cài đặt trình điều Intel® Graphics Driver windows® 10