Hỗ trợ của Linux* cho Bộ điều® Intel®

Tài liệu

Khả năng tương thích

000005511

15/06/2021

Ai hỗ trợ trình điều khiển Linux* của tôi?

Trình điều khiển Linux là một phần của Hạt nhân Linux* ngược dòng. Chúng có sẵn thông qua các kênh thông thường, phân phối hoặc kho lưu trữ Linux* kernel. Chúng tôi chỉ hỗ trợ sử dụng trình điều khiển trong phiên bản kernel mà trình điều khiển là một phần của nó. Xem bảng dưới đây để biết danh sách các thiết bị được hỗ trợ bởi trình điều khiển iwlwifi. Tìm thêm thông tin về các thiết bị được hỗ trợ và các phiên bản vi chương trình trên trang cộng đồng Intel Wi-Fi Linux.

Nếu bạn gặp sự cố kỹ thuật hoặc thắc mắc chung về Intel Wi-Fi trên Linux, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Intel.

Thiết bị không dây của tôi yêu cầu chương trình cơ sở nào?

Thiết bị không dây cần chương trình cơ sở để hoạt động. Chương trình cơ sở thường sẽ đi kèm với phân phối của bạn, hoặc bạn có thể tải xuống từ bảng dưới đây. Mỗi lần tải xuống cung cấp chương trình cơ sở theo giấy phép của nó.

Để cài đặt chương trình cơ sở:

  1. Sao chép tập tin vào thư mục chương trình cơ sở phân phối cụ thể, /lib/firmware.
  2. Nếu thư mục không hoạt động, hãy tham khảo tài liệu phân phối của bạn.
  3. Nếu bạn tự cấu hình hạt nhân kernel, hãy đảm bảo chương trình cơ sở đang tải lên được kích hoạt.
Lưu ýBảng này chỉ chứa phiên bản chính thức của chương trình cơ sở đầu tiên được phát hành, chỉ được đảm bảo hoạt động với phiên bản hạt nhân được chỉ định trong bảng. Để có phiên bản mới nhất cho các hạt nhân mới, thay vào đó hãy sử dụng cây firmware git.

 

Thiết bịHạt nhânFirmware
Intel® Wi-Fi 6 AX210 160MHz5.10+iwlwifi-ty-59.601f3a66.0.tgz
Intel® Wi-Fi 6 AX201 160MHz5.2+iwlwifi-Qu-48.13675109.0.tgz
Wi-Fi® Intel 6 AX200 160MHz5.1+iwlwifi-cc-46.3cfab8da.0.tgz
Intel® Wireless-AC 95604.14+iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34.618819.0.tgz
Intel® Wireless-AC 94624.14+iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34.618819.0.tgz
Intel® Wireless-AC 94614.14+iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-34.618819.0.tgz
Intel® Wireless-AC 92604.14+iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-34.618819.0.tgz
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 31684.6+iwlwifi-3168-ucode-22.361476.0.tgz
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 82654.6+iwlwifi-8265-ucode-22.361476.0.tgz
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 82604.1+iwlwifi-8000-ucode-25.30.13.0.tgz
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 3165
(vi chương trình tương tự như 7265)
4.2+iwlwifi-7265-ucode-25.30.14.0.tgz
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 7265,
Intel® Wireless-N Băng tần kép 7265,
Intel® Wireless-N 7265
4.2+iwlwifi-7265-ucode-25.30.14.0.tgz
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 31604.2+iwlwifi-3160-ucode-25.30.14.0.tgz
4.1+iwlwifi-3160-ucode-25.30.13.0.tgz
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 7260,
Intel® Wireless-N Băng tần kép 7260,
Intel® Wireless-N 7260,
Intel® Wireless-AC Băng tần kép 7260 dành cho máy tính để bàn
4.2+iwlwifi-7260-ucode-25.30.14.0.tgz
4.1+iwlwifi-7260-ucode-25.30.13.0.tgz
Intel® Centrino® Advanced-N 6230,
Intel® Centrino® Wireless-N 1030,
Intel® Centrino® Wireless-N 130,
Intel® Centrino® Advanced-N 6235
2.6.36+iwlwifi-6000g2b-ucode-17.168.5.1.tgz
2.6.36+iwlwifi-6000g2b-ucode-17.168.5.2.tgz
3.2+iwlwifi-6000g2b-ucode-18.168.6.1.tgz
Intel® Centrino® Wireless-N 1353.2+iwlwifi-135-ucode-18.168.6.1.tgz
Intel® Centrino® Wireless-N 1053.2+iwlwifi-105-ucode-18.168.6.1.tgz
Intel® Centrino® Wireless-N 22003.2+iwlwifi-2000-ucode-18.168.6.1.tgz
Intel® Centrino® Wireless-N 22303.2+iwlwifi-2030-ucode-18.168.6.1.tgz
Intel® Centrino® Wireless-N 10003.2+iwlwifi-1000-ucode-39.31.5.1.tgz
2.6.30+iwlwifi-1000-ucode-128.50.3.1.tgz
Intel® Centrino® Advanced-N 62053.2+iwlwifi-6000g2a-ucode-18.168.6.1.tgz
2.6.35+iwlwifi-6000g2a-ucode-17.168.5.1.tgz
2.6.35+iwlwifi-6000g2a-ucode-17.168.5.2.tgz
2.6.35+iwlwifi-6000g2a-ucode-17.168.5.3.tgz
Intel® Centrino® Wireless-N 1002.6.37+iwlwifi-100-ucode-39.31.5.1.tgz
Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150,
Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
2.6.30+iwlwifi-6050-ucode-9.201.4.1.tgz
2.6.37+iwlwifi-6050-ucode-41.28.5.1.tgz
Intel® Centrino® Ultimate-N 6300,
Intel® Centrino® Advanced-N 6200
2.6.30+iwlwifi-6000-ucode-9.176.4.1.tgz
2.6.30+iwlwifi-6000-ucode-9.193.4.1.tgz
2.6.30+iwlwifi-6000-ucode-9.221.4.1.tgz
Kết® Không Dây Intel® 5100AGN,
Kết® Không Dây Intel® 5300AGN,
Kết® Không Dây Intel® 5350AGN
2.6.27+iwlwifi-5000-ucode-5.4.A.11.tar.gz
2.6.30+iwlwifi-5000-ucode-8.24.2.12.tgz
2.6.38+iwlwifi-5000-ucode-8.83.5.1-1.tgz
Kết® Không Dây Intel® 5150AGN2.6.29+iwlwifi-5150-ucode-8.24.2.2.tgz

 

Chủ đề liên quan
Trình điều khiển Linux*