Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver không được hỗ trợ trong Windows XP * hoặc Windows Vista *

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000005506

24/02/2017

Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver không được hỗ trợ trong Windows * XP hoặc Windows * Vista. Đối với các hệ điều hành này, hãy đảm bảo cài đặt BIOS của bạn có chế độ xHCI được đặt thành Auto hoặc Smart Auto. Bước này tái cấu hình cổng USB 3,0 hoạt động như các cổng USB 2,0 bằng cách sử dụng trình điều khiển Windows * EHCI gốc.