Lý do Intel phát hành Hai Trình điều khiển Windows 7* USB 3.0 xHCI

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000005497

07/07/2021

Tại sao Intel phát hành hai trình điều khiển Windows* 7 USB 3.0 eXtensible Host Controller (xHCI)?
Có hai nền tảng chipset Intel® khác nhau có sẵn cho Windows 7. Mỗi nền tảng có trình điều khiển USB 3.0 xHCI riêng:

  • Dòng chipset Intel® 7/C216
  • Dòng chipset Intel® 8/C220/bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 4 với I/O nền tảng chuỗi U


Tôi có thể cài đặt một trong hai trình điều khiển trên máy tính của mình không?
Không, trình điều khiển phải khớp với nền tảng của gia đình chipset với máy tính của bạn.
 

Tôi có thể tìm thấy các tệp tải xuống cho trình điều khiển USB 3.0 xHCI Windows* 7 ở đâu?


Trình điều khiển xHCI cho Intel USB 3.0 có khả dụng cho Windows* 8 không?
Không, hệ điều hành Windows* 8 đi kèm với trình điều khiển USB 3.0 xHCI có hộp thư đến.