Tải xuống phần mềm và trình điều khiển cho Intel® Wireless Bluetooth®

Tài liệu

Bảo trì & Hiệu năng

000005489

29/05/2024

Trang này liệt kê tất cả các phiên bản gần đây của phần mềm và trình điều khiển Bluetooth® hiện đang được hỗ trợ cho Bộ điều hợp Không dây Intel®. Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật lên phiên bản mới nhất, vì nó bao gồm các bản cập nhật chức năng và bảo mật.

  • Gói phần mềm này bao gồm trình điều khiển cho các sản phẩm Intel® Wi-Fi 7 - Intel® Wi-Fi 7 BE202 và Intel® Wi-Fi 7 BE200.
Lưu ý

Liên hệ với nhà sản xuất hệ thống của bạn trước khi cài đặt phần mềm hoặc trình điều khiển, hoặc yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật từ Intel. Họ có thể cung cấp phần mềm hoặc trình điều khiển được cấu hình cụ thể cho hệ thống của bạn.

Quan trọng: Bắt đầu với phiên bản phát hành phần mềm 23.50.0, gói này sẽ không bao gồm trình điều khiển cho các sản phẩm không dây đã ngừng sản xuất : Intel® Dual Band Wireless-AC 7265 (Rev. D), Intel Dual Band Wireless-AC 3168 và Intel® Wireless-AC® 3165. Đối với trình điều khiển 7265 (Phiên bản D), 3168 và 3165 Bluetooth®, xem Trình điều khiển Bluetooth® Không dây Intel® cho Sản phẩm Không dây 7265(Phiên bản D), 3168 và 3165.

Bắt đầu với phiên bản phát hành phần mềm 22.210.0, gói này sẽ không bao gồm trình điều khiển cho các sản phẩm không dây đã ngừng sản xuất : Intel® Dual Band Wireless-AC 8260Intel® Dual Band Wireless-AC 8265. Đối với trình điều khiển Bluetooth® 8260 và 8265, xem Trình điều khiển Bluetooth® không dây Intel® cho Intel® Wireless băng tần kép-AC 8260 và Intel® Wireless-AC băng tần kép 8265.

Để cập nhật trình điều khiển Bluetooth cho Bộ điều hợp Không dây Intel của bạn, hãy sử dụng :

Hoặc

  • Sử dụng menu thả xuống bên dưới để chọn hệ điều hành của bạn, sau đó chọn phiên bản gói phần mềm và trình điều khiển bạn muốn tải xuống cài đặt thủ công.

Windows 8.1*

Gói phiên bản Bộ điều hợp được hỗ trợ Hệ điều hành được hỗ trợ

23.50.0

(Mới nhất)

Intel® Wi-Fi 7 BE2001
Intel® Wi-Fi 7 BE2021
Intel® Wi-Fi 6E AX4111
Intel® Wi-Fi 6E AX2111
Intel® Wi-Fi 6E AX2101
Intel® Intel® Wi-Fi 6 Desktop Kit1
Intel® Wi-Fi 6 AX2031
Intel® Wi-Fi 6 AX2011
Intel® Wi-Fi 6 AX2001
Intel® Wi-Fi 6 AX1011
Intel® Wireless-AC 95601
Intel® Wireless-AC 94621
Intel® Wireless-AC 94611
Intel® Wireless-AC 92601
Windows® 10 và Windows 11*

23.40.0

Intel® Wi-Fi 7 BE2021
Intel® Wi-Fi 7 BE2001
Intel® Wi-Fi 6E AX4111
Intel® Wi-Fi 6E AX2111
Intel® Wi-Fi 6E AX2101
Intel® Intel® Wi-Fi 6 Desktop Kit1
Intel® Wi-Fi 6 AX2031
Intel® Wi-Fi 6 AX2011
Intel® Wi-Fi 6 AX2001
Intel® Wi-Fi 6 AX1011
Intel® Wireless-AC 95601
Intel® Wireless-AC 94621
Intel® Wireless-AC 94611
Intel® Wireless-AC 92601
Intel® Wireless băng tần kép-AC 31683
Dòng sản phẩm Intel® Wireless 72653
Intel® Wireless băng tần kép-AC 31653

Windows® 10 và Windows 11*

1Chỉ hỗ trợ Hệ điều hành 64-Bit

2Các trình điều khiển cũng hoạt động trên Intel® Killer™ AX1690, AX1675, AX1650, 1550

3trình điều khiển 32-bit có sẵn cho Windows® 10 sẽ chỉ nhận được bản cập nhật để giải quyết các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn từ gói phiên bản 22.210.x trở đi. Phiên bản trình điều khiển Win10 32-bit có sẵn cuối cùng là 20.100.9.8 từ gói 22.200.0

Gói phiên bản Bộ điều hợp được hỗ trợ
21.40.5 (Mới nhất) Intel® Wireless-AC 3168 Băng tần kép1
Dòng sản phẩm Intel® Wireless 72651
Intel® Wireless băng tần kép-AC 31651

1Hỗ trợ Windows 8.1

Chủ đề liên quan
Trình điều khiển và Phần mềm Bluetooth® Không dây Intel® dành cho quản trị viên CNTT
Xác định Bộ điều hợp Không dây Intel® và số phiên bản Trình điều khiển Bluetooth®
Câu hỏi thường gặp về Bluetooth®
Tải xuống trình điều khiển Wi-Fi mới nhất
Hỗ trợ cho các sản phẩm đã ngừng sản xuất