Bộ xử lý của tôi có hỗ trợ Công Nghệ Ảo Hóa Intel®?

Tài liệu

Khả năng tương thích

000005486

13/07/2022

Công Nghệ Ảo Hóa Intel® trừu tượng phần cứng cho phép nhiều khối lượng công việc chia sẻ một bộ tài nguyên chung. Trên phần cứng ảo hóa được chia sẻ, một loạt các khối lượng công việc có thể đặt chung chỗ trong khi vẫn duy trì sự cách ly hoàn toàn với nhau, tự do di chuyển khắp các cơ sở hạ tầng và mở rộng quy mô khi cần thiết.

Công Nghệ Ảo Hóa Intel® cầu một hệ thống máy tính với các yếu tố sau. Liên hệ với nhà cung cấp của bạn để biết thêm thông tin.

 • Bộ xử lý
 • Chipset
 • BIOS
 • Hệ điều hành
 • Trình điều khiển thiết bị

Dưới đây là danh sách tất cả các Bộ xử lý Intel® hỗ trợ Công Nghệ Ảo Hóa Intel®

Để tìm hiểu xem bộ xử lý Intel của bạn® có hỗ trợ Công Nghệ Ảo Hóa Intel® không, hãy sử dụng một trong các tùy chọn dưới đây:

H: Làm cách nào để kiểm tra xem bộ xử lý Intel của tôi có hỗ trợ Công Nghệ Ảo Hóa Intel® (VT-x) không?

 1. Xác định bộ xử lý Intel® của bạn. Tham khảo Làm thế nào để xác định Bộ xử lý Intel của® tôi?
  • Nhấn phím Windows và chữ S cùng lúc. Windows plus S
  • Nhập thông tin hệ thống.
  • Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào Phím Windows keyWindows và bắt đầu nhập Thông tin hệ thống.
  • Ghi lại số hiệu bộ xử lý của bạn nằm bên dưới Bộ xử lý.
 2. Truy cập trang thông số kỹ thuật sản phẩm (ark.intel.com). Nhập số hiệu của bộ xử lý vào hộp tìm kiếm nằm ở phía bên phải.

  Trên trang sản phẩm của bộ xử lý và bên dưới Bảo mật & Độ tin cậy, kiểm tra xem phiên bản Công Nghệ Ảo Hóa Intel® (VT-x) có được hỗ trợ hay không.

  Sử dụng Intel® Core™ i7-12700K làm ví dụ:

  1. Nhập số hiệu bộ xử lý trong hộp tìm kiếm.

   Enter the number of the processors in the search box

  2. Trên trang thông số kỹ thuật dành cho bộ xử lý và bên dưới Bảo mật & Độ tin cậy, tìm kiếm trường Công Nghệ Ảo Hóa Intel® (VT-x).

   Intel Virtualization Technology (VT-x) field

H: Làm cách nào để bật hoặc tắt Công Nghệ Ảo Hóa Intel® (VT-x)?

Với một Bộ xử lý Intel® được hỗ trợ VT-x và một BIOS được hỗ trợ VT-x, có thể bật hoặc tắt VT-x trong BIOS. Tham khảo nhà cung cấp bo mạch chủ của bạn để có hướng dẫn chính xác nếu tùy chọn không khả dụng trong BIOS.

H: Bộ xử lý của tôi Công Nghệ Ảo Hóa Intel® hỗ trợ Công Nghệ Ảo Hóa Intel® (VT-x) nhưng tôi không thể bật nó trong BIOS.

Nếu bộ xử lý hỗ trợ VT-x nhưng tùy chọn bật hoặc tắt trong BIOS khả dụng, hãy liên hệ với nhà cung cấp bo mạch chủ của bạn để xem cách bật tùy chọn đó.

H: Làm cách nào để biết máy tính Công Nghệ Ảo Hóa Intel® (VT-x) đã được bật hay tắt trong hệ thống của tôi?

Bạn có thể sử dụng trình điều Intel® Processor Identification Utility xác minh xem hệ thống của bạn có khả năng sử dụng Công Nghệ Ảo Hóa Intel®.

Sử dụng công cụ, Chọn tab Công nghệ CPU . Xem các tùy chọn Công Nghệ Ảo Hóa Intel® đã được kiểm tra hay không.

Dưới đây là một ví dụ cho thấy rằng Công nghệ Ảo hóa Intel® khả dụng.

Intel Virtualization is available

Dưới đây là một ví dụ cho thấy rằng Công nghệ Ảo hóa Intel® không khả dụng.

Intel Virtualization is not available

Nếu Công Nghệ Ảo Hóa Intel® không được kiểm tra trong công cụ, có thể bộ xử lý của bạn vẫn hỗ trợ Công Nghệ Ảo Hóa Intel®, nhưng nó đã được một số phần mềm sử dụng bộ giám sát sử dụng. Trong trường hợp đó, bạn cũng có thể sử dụng Trình quản lý tác vụ để xác minh tình hình.

Dưới đây là một ví dụ cho thấy Công nghệ Ảo hóa Intel® được bật bằng Trình quản lý tác vụ:

Intel Virtualization is enabled using Task Manager

Sử dụng bảng dưới đây, bạn có thể xem bộ xử lý của mình có hỗ trợ Công nghệ Ảo hóa Intel® hay không và các thông tin bổ sung.

Intel® Processor Identification UtilityTrình quản lý tác vụQuan sát
Đã kiểm tra Công nghệ Ảo hóa Intel®Đã bật Công nghệ Ảo hóaCông nghệ Ảo hóa Intel® đã được bật và nó có sẵn để sử dụng.
Đã kiểm tra Công nghệ Ảo hóa Intel®Đã tắt Công nghệ Ảo hóaĐã tắt Công nghệ Ảo hóa Intel® trong BIOS.
Chưa kiểm tra Công nghệ Ảo hóa Intel®Đã bật Công nghệ Ảo hóaCông nghệ Ảo hóa Intel® đã được bật nhưng nó được một phần mềm khác trên máy sử dụng.
Chưa kiểm tra Công nghệ Ảo hóa Intel®Đã tắt Công nghệ Ảo hóaBộ xử lý không hỗ trợ Công nghệ Ảo hóa Intel®.

H: Nếu bộ xử lý Intel hỗ trợ công nghệ Ảo hóa Intel® (VT-x), liệu chipset, hệ điều hành, trình điều khiển cũng hỗ trợ nó không?

hỗ trợ Intel® VT-x yêu cầu cả bộ xử lý và BIOS đều hỗ trợ nó. Mặc dù, nếu VT-d (cũng cần đến Virtualization Trusted I/O, BIOS, chipset và bộ xử lý cũng phải hỗ trợ nó.

H: Làm cách nào để tắt Công nghệ Ảo hóa Intel® (VT-x) nếu không có tùy chọn BIOS?

Với một Bộ xử lý Intel® được hỗ trợ VT-x và một BIOS được hỗ trợ VT-x, có thể bật hoặc tắt VT-x trong BIOS. Tham khảo nhà cung cấp bo mạch chủ của bạn để có hướng dẫn chính xác nếu tùy chọn không khả dụng trong BIOS