Lưu trữ có thể khác với việc có đạt được vị trí hàng đầu hay không

Quản lý sự phát triển của thiết bị lưu trữ cho bộ phận CNTT trong doanh nghiệp, đám mây riêng và chung

Các hệ thống lưu trữ ngày nay không chỉ cần bắt nhịp với sự bùng nổ của khối lượng dữ liệu mà còn cần phải chứa được nhiều loại dữ liệu và dịch vụ hơn bao giờ hết. Các công ty đang ngập chìm trong lượng thông tin vốn gây cản trở tiêu cực giữa các bộ phận của công ty và bởi nhiều chức năng khác nhau - trong các hệ thống dịch vụ khách hàng, hệ thống định giá, trong các chuỗi cung ứng. Làm cho vấn đề trở nên phức tạp, những thông tin quan trọng thường nằm bên ngoài công ty dưới các hình thức phi cấu trúc - như các cuộc trò chuyện trên phương tiện truyền thông xã hội. Thách thức chung của chúng ta ngày nay là khai thác một cách hiệu quả giá trị doanh nghiệp từ thông tin hữu dụng mới với khối lượng khổng lồ, thậm chí ngày càng nhiều hơn ở tất cả các lĩnh vực lưu trữ CNTT: khối, tập tin, đối tượng và dữ liệu lớn. Nếu muốn duy trì khả năng cạnh tranh, bạn gần như phải sớm giải quyết một số dự án mở rộng thiết bị lưu trữ dữ liệu. Các biện pháp mới hơn cho thiết bị lưu trữ quy mô lớn có thể giúp bạn trong vấn đề này.

Công nghệ đám mây thông minh hơn đem đến cho các doanh nghiệp nhiều giá trị hơn thông qua các mô hình đám mây lai linh hoạt. Các mô hình này kết hợp lợi thế của các đám mây riêng và chung vào một môi trường tích hợp và duy nhất. Với đám mây lai, các doanh nghiệp có được sự linh hoạt, khả năng lựa chọn và mở rộng dễ dàng để tối ưu hóa việc cung cấp dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của họ và tối ưu hóa tài nguyên để đạt được sự nhanh nhạy và hiệu quả thậm chí lớn hơn. Các khối lượng công việc luân chuyển đáng kể giữa các đám mây, đồng thời tốc độ cung cấp dịch vụ có thể được tăng lên một cách nhanh chóng để tạo ra các cơ hội kinh doanh mới.

Intel cam kết đơn giản hóa con đường cung cấp các dịch vụ đám mây lai bằng cách phát triển công nghệ nền tảng, vốn là nguồn sức mạnh của những môi trường đám mây hiệu năng cao, tiết kiệm năng lượng, tính khả dụng cao và an toàn. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác hàng đầu để gia tăng các giải pháp điện toán đám mây, tận dụng các chức năng nền tảng mới nhất của chúng tôi để triển khai đám mây dễ dàng hơn, xử lý một loạt khối lượng công việc thông qua các sáng kiến như Intel® Cloud for All. Và Intel đang mở rộng công tác ảo hóa từ các máy chủ riêng lẻ đến toàn bộ trung tâm dữ liệu thông qua cơ sở hạ tầng dựa trên phần mềm, từ đó ra một mở đường trọng yếu cho nhiều đám mây lai có thể mở rộng hơn.

Tìm hiểu thêm về các giải pháp điện toán đám mây

Bây giờ là lúc cần đầu tư vào nền tảng công nghệ phù hợp cho trung tâm dữ liệu của bạn. Nền tảng này sẽ giúp bạn thoát khỏi tình trạng quá tải dữ liệu và có được những hiểu biết sâu sắc về dữ liệu. Intel đang tạo khả năng tiếp nhận các mô hình kinh doanh dựa trên phân tích và dữ liệu lớn theo hướng tiết kiệm chi phí, từ đó thúc đẩy cải tiến.

Với các giải pháp phân tích nâng cao dựa trên kiến trúc Intel®, bạn có thể có được những phương cách hiệu quả và hiệu dụng khi thu lấy, xử lý, phân tích và lưu trữ lượng dữ liệu khổng lồ ở mọi định dạng. Được thiết kế dưới sự hợp tác giữa các hãng dẫn đầu ngành về phần mềm phân tích và dữ liệu lớn, các giải pháp dựa trên tiêu chuẩn mở, được tối ưu hóa hiệu năng, có tính khả dụng cao của chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các sáng kiến dựa trên phân tích đầy tham vọng nhất của bạn.

Tìm hiểu thêm

Các trung tâm dữ liệu là công cụ cung cấp dịch vụ thúc đẩy sự đổi mới kinh doanh và tạo ra lợi thế cạnh tranh. Khám phá lý do và cách thức bạn nên đầu tư vào việc tối ưu hóa trung tâm dữ liệu của mình với hướng dẫn và các công cụ được tạo ra dựa trên trải nghiệm phong phú của Intel từ mọi khía cạnh liên quan đến trung tâm dữ liệu.

Có được kiến thức chuyên sâu và hướng dẫn thực tế về cách tối ưu hóa trung tâm dữ liệu của bạn để cải thiện hiệu quả hoạt động, cung cấp các dịch vụ cải tiến và đón nhận các cơ hội kinh doanh mới. Đồng hành cùng thế giới điện toán đám mây đang ngày càng phát triển với trung tâm dữ liệu thông minh hơn. Biến đổi trung tâm dữ liệu của bạn thành một nền tảng đám mây tối ưu với Cơ sở Hạ tầng Dựa trên Phần mềm (SDI) — một giải pháp thế hệ mới tạo ra những cơ hội kinh doanh mới.

Khám phá trung tâm triển vọng mới