Xem MLB trên TNT dưới định dạng Intel® True VR

Bước 1: Kiểm tra khả năng tương thích

Trải nghiệm NBA Live VR với sự hỗ trợ của công nghệ Intel® True VR, có thể hoạt động trên các thiết bị sau. Các thiết bị khác sẽ sớm được hỗ trợ.

Bước 2: Cài đặt ứng dụng

Để tận hưởng trải nghiệm Intel® True VR, bạn phải cài đặt:

Bước 3: Tận hưởng trận đấu

Để bắt đầu xem:

  1. Mở ứng dụng Intel® True VR
  2. Chọn trận đấu MLB trực tiếp hoặc theo yêu cầu