Drone Light Show at the Opening Ceremony

Intel® drones helped kick off PyeongChang 2018 with a stunning light show that celebrated the spirit of the Olympic Games.

Get VR Ready

With Intel® True VR, relive the moments that made PyeongChang 2018 memorable. Find out how.

Learn more

More From Intel and The Olympic Games

All the Latest From the Intel Newsroom

Stay on top of all the Intel stories and experiences coming out of PyeongChang 2018.

Learn more

PyeongChang's First-Ever IEM Championship

Witness esports history as Intel® Extreme Masters heads to PyeongChang.

Learn more

The Official Home of The Olympic Games

Your source for everything PyeongChang 2018.

Learn more

PyeongChang 2018 and Beyond

Intel is already looking ahead to Tokyo 2020 and Beijing 2022. Our partnership with the IOC isn’t just about delivering the Olympic Games the greatest technology of today but all the greatest technology to come.

PyeongChang 2018

Tokyo 2020

Beijing 2022

Paris 2024

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không hệ thống máy tính nào có thể bảo mật tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại http://www.intel.vn.