Intel tại Thế Vận Hội

Công nghệ Intel mang lại Điều tuyệt vời cho Mọi thứ

Đó là lý do tại sao bạn sẽ thấy chúng tôi tại trung tâm của Thế Vận Hội, cho phép đổi mới cùng với các đối tác của chúng tôi để mang lại các cấp độ tương tác, kết nối và trải nghiệm giàu dữ liệu mới cho Thế Vận Hội Tokyo 2020.

Tokyo và Hơn thế nữa

Khi chúng ta hướng tới Tokyo 2020, hiện được tổ chức từ 23 tháng 7 - 8 tháng 8 năm 2021, Intel rất háo hức xây dựng dựa trên kinh nghiệm trước đây của chúng tôi—áp dụng dữ liệu và công nghệ mới như AI, 5G và VR để mang lại mức độ kết nối và tương tác sâu hơn cho người hâm mộ Thế Vận Hội trên toàn thế giới.