Discover, Configure, and Manage

Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS) is a modular cross-platform experience designed for securely discovering, enabling, and managing Intel features in business.1

If you need assistance with Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS), you can search a knowledge base, view frequently asked questions, and submit support tickets at the Intel vPro® platform support page.

Downloads Available

Title / Link Description Version Date

Intel® Setup and Configuration Software (Intel® SCS)

The main download package of the Intel® SCS for configuration of Intel® Active Management Technology.

12.2

5/27/2020

Intel® SCS scalability guidelines

Guidelines to help you plan a large scale deployment of Intel® Active Management Technology using Intel® Setup and Configuration Software.

10.0

12/25/2014

Intel® SCS Add-on for Microsoft System Center Configuration Manager*

This wizard enables you to integrate the discovery and configuration capabilities of Intel® SCS for Microsoft SCCM*.

2.1.9

10/05/2018

Features and Benefits

Unlock Intel® Active Management Technology

With Intel® SCS, IT can unlock and take advantage of Intel® AMT features such as KVM remote control, fast call for help, graceful OS shutdown, agent presence, and many more.

Learn more about Intel® AMT

Discover Intel® Solid State Drive Pro 1500/2500 Series

With Intel® SCS, IT can remotely monitor user systems to quickly and easily diagnose problems with the Intel® SSD Pro 1500/2500 Series. You can even obtain drive health statistics for proactive health management and monitoring.

Learn more about the Intel® SSD 2500 Series

Easy-to-Use Modular Framework

With Intel® SCS new modular framework, IT now has the ability to add features to their infrastructure to ease business process integration.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại intel.vn.

Mọi thông tin được cung cấp ở đây có thể thay đổi mà không cần thông báo. Vui lòng liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông số kỹ thuật của sản phẩm và lộ trình sản phẩm Intel® mới nhất.

Intel, logo Intel, Intel Core và Intel vPro là Thương hiệu của Tập đoàn Intel hoặc các công ty chi nhánh của Intel tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.

*Các tên và nhãn hiệu khác có thể được công nhận là tài sản của các pháp nhân khác.

©Intel Corporation.