Intel® Quartus® Prime Software Suite

The Intuitive High-Performance Design Environment.

Overview

The revolutionary Intel® Quartus® Prime Design Software includes everything you need to design for Intel® FPGAs, SoCs, and complex programmable logic device (CPLD) from design entry and synthesis to optimization, verification, and simulation. Dramatically increased capabilities on devices with multi-million logic elements are providing designers with the ideal platform to meet next-generation design opportunities.

More details are available in the Quick-Start for Intel® Quartus® Prime Pro Edition Software and the Getting Started User Guide: Intel® Quartus® Prime Pro Edition.

Features and Downloads

To compare different Intel® Quartus® Prime Editions, please visit the getting started page.

What’s New in 21.1

Intel® Quartus® Prime Pro Edition Software v21.1 supports the newest FPGA family:

Intel® Agilex™ FPGAs

The Intel® Agilex™ FPGA family leverages heterogeneous 3D system-in-package (SiP) technology to integrate Intel’s first FPGA fabric built on 10 nm SuperFin Technology and 2nd Generation Intel® Hyperflex™ FPGA Architecture to deliver up to 45% higher performance (geomean vs. Intel® Stratix® 10)1 or up to 40% lower power1 for applications in Data Center, Networking, and Edge compute. Intel® Agilex™ SoC FPGAs also integrate the quad-core Arm Cortex-A53 processor to provide high system integration.

The Intel® Quartus® Prime Pro Edition Software v21.1 is an intuitive design environment that will help you meet your power and performance requirements and reduce your overall development effort. Features in the v21.1 release include:

 • Improvements for Intel® Agilex™ FPGA power, performance, runtime, memory, and logic utilization
 • New and improved Design Assistant design rules for synthesis, clock domain crossing (CDC), reset domain crossing (RDC), and timing
 • Hierarchical grouping of design rule checking (DRC)
 • Rule-tagging and filtering
 • DRC waiver mechanism
 • New ease-of-use reports for static timing analysis, design closure, synthesis, and undefined entities
 • More cross-probing and runtime improvements for reports
 • Locate SDC constraints in a file
 • Faster ECO compiles for post-fit tap targets in Signal Tap II Logic Analyzer
 • Flow-Resume feature
 • Improved GUI display for higher resolution monitors
 • Remote debug over Ethernet and PCI Express using Nios® II processor
 • Mark signals for debug (Beta) feature for register transfer level (RTL) development
 • Questa*-Intel® FPGA Edition Software (Beta Evaluation)
 • Updates to IP including
 • PCI Express
 • Interlaken
 • JESD
 • Transceivers
 • CPRI
 • ORAN
 • Ethernet

Free Hands-On Training

Register for FREE instructor-led classes for hands-on training to enhance your FPGA design skills.

 • The Intel® Quartus® Prime Software: Foundation
 • Using Intel® Stratix® 10 and Intel® Agilex™ SoC FPGAs
 • Introduction to the Platform Designer System Integration Tool
 • The Quartus Software Debug Tools
 • Timing Closure with Intel® Quartus® Prime Pro Software
 • Intel® Quartus® Prime Pro Software Timing Analysis
 • Using Intel® SoC FPGAs
 • Introduction to Verilog HDL
 • Advanced Verilog HDL Design Techniques
 • And more!

Documentation and Support

Find technical documentation, videos, and training courses for Intel® Quartus® Prime Design Software.

Subscribe to the Intel® FPGA Newsletter

Do you want the latest info about Intel® FPGAs, Programmable Accelerators, and power solutions? Looking for hot tips on training and tools? Click here to subscribe to the Intel Inside Edge Monthly Newsletter.

Bằng cách gửi mẫu này, bạn xác nhận rằng bạn là người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên và bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với Intel để dùng cho yêu cầu doanh nghiệp này. Trang web và truyền thông của Intel tuân thủ Thông báo Quyền riêng tư Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.
Bằng cách gửi mẫu này, bạn xác nhận rằng bạn là người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên và bạn đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với Intel để dùng cho yêu cầu doanh nghiệp này. Bạn cũng đồng ý đăng ký nhận thông tin để cập nhật các công nghệ Intel mới nhất và xu hướng trong ngành qua email và điện thoại. Bạn có thể hủy đăng ký vào bất cứ lúc nào. Trang web và truyền thông của Intel tuân thủ Thông báo Quyền riêng tư Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Hiệu suất thay đổi theo cách sử dụng, cấu hình và các yếu tố khác. Tìm hiểu thêm tại www.intel.vn/PerformanceIndex​.

Kết quả về hiệu năng lấy căn cứ theo thử nghiệm từ ngày hiển thị trong cấu hình và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật hiện đã công bố. Xem phần sao lưu để biết thông tin chi tiết cấu hình. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.

Chi phí và kết quả của bạn có thể thay đổi.