Điện thoại thông minh có Intel Inside®

Đồng hành cùng bạn, điện thoại thông minh có Intel Inside® cho phép bạn hoạt động đa nhiệm dễ dàng, lướt web nhanh chóng, và hình ảnh 8MP giúp bạn bắt kịp mọi công việc.