Tóm lược: Cho phép các dịch vụ cáp thế hệ mới đáp ứng nhu cầu về kết nối tốc độ cao.

Tóm lược: Cho phép các dịch vụ cáp thế hệ mới đáp ứng nhu cầu về kết nối tốc độ cao.

Tóm lược: Cho phép các dịch vụ cáp thế hệ mới đáp ứng nhu cầu về kết nối tốc độ cao.

Tìm hiểu cách thức tiêu chuẩn DOCSIS* 3.1 mới hỗ trợ các dịch vụ cáp thế hệ mới và giúp nhà khai thác đáp ứng nhu cầu về kết nối tốc độ cao và các ứng dụng phức tạp, đặt họ trong số những nhà cung cấp hàng đầu trong thị trường của mình.

Video Liên Quan