Mô hình Tick-Tock qua các năm

Công nghệ quy trình sản xuất

Đồ họa thông tin về Tick-tock

Vi kiến ​​trúc

Sau mô hình này, Intel đã giới thiệu những cải tiến không ngừng trong công nghệ quy trình sản xuất và vi kiến trúc bộ xử lý thông qua các chu kỳ “tick” và “tock”.

Tick cải tiến công nghệ sản xuất

Trong mỗi chu kỳ “tick”, Intel đã giới thiệu công nghệ quy trình sản xuất tiên tiến để giúp đem đến cho người dùng những lợi ích được kỳ vọng từ Định luật Moore.

Tock mang đến vi kiến ​​trúc mới

Trong mỗi chu kỳ “tock”, Intel đã giới thiệu các công nghệ quy trình sản xuất để tạo ra cải tiến lớn tiếp theo về vi kiến trúc bộ xử lý. Những tiến bộ của vi kiến ​​trúc Intel® nhắm đến việc cải thiện hiệu quả năng lượng và hiệu năng cũng như chức năng và mật độ của các tính năng như chuyển mã, mã hóa/giải mã video hỗ trợ bởi phần cứng và các chức năng tích hợp khác.

Đầu tư vào lĩnh vực này

Hàng nghìn nhà cung cấp dựa vào bộ xử lý của Intel® để phát triển sản phẩm. Để giúp họ tiến lên phía trước cùng những tiến bộ mới về sản phẩm, Intel đã đầu tư mạnh cho những nghiên cứu vốn sẽ thúc đẩy sự đổi mới ở cấp độ silicon và thiết lập các tiêu chuẩn mới áp dụng cho toàn lĩnh vực. Được kết hợp với tầm nhìn của mô hình tick-tock từ Intel, những nỗ lực này góp phần thúc đẩy cải tiến nhanh và hiệu quả hơn trong toàn ngành.

Tick tock là một mô hình sản xuất và thiết kế hiệu quả, nhưng kỷ nguyên tiếp theo của điện toán cũng tạo ra những nhu cầu phát triển sản phẩm phức tạp mới. Sự tăng trưởng thần kỳ về dữ liệu được tạo ra tại thiết bị biên (những dữ liệu phải được xử lý, lưu trữ và di chuyển) đang thúc đẩy nhu cầu phải có một mô hình cải tiến bao quát và tổng thể hơn. Mục tiêu của Intel là giới thiệu những sản phẩm tiên phong với nhịp độ có thể dự đoán cho từng phân khúc, bằng cách tối ưu hóa các cải tiến của toàn bộ các chức năng thuộc nền tảng, kiến trúc, đóng gói và quy trình.

Tìm hiểu thêm