5 thói quen của người không thể hack trên thực tế

Không thể hoàn toàn tránh được việc bị hack, nhưng dễ dàng tránh được việc bị hack trên thực tế

Khả năng là nếu bạn đang đọc nội dung này, thì bạn hoặc người mà bạn quen biết đã từng là nạn nhân của một vụ hack. Và các vi phạm lớn về dữ liệu là chuyện xảy ra hàng tháng.

Bạn còn có thể mong đợi gì hơn khi sống trong lãnh thổ của tin tặc?

Hãy dành 5 phút và quyết tâm tránh bị hack trên thực tế ›

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

Nếu bạn giống đa số những người khác thì bạn đã sử dụng cùng một mật khẩu trong nhiều năm. Thật khó để từ bỏ những gì bạn yêu thích nhưng cũng giống như những chiếc quần jean cũ không còn vừa nữa, đã đến lúc để chúng ra đi.

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

Nếu bạn giống đa số những người khác thì bạn đã sử dụng cùng một mật khẩu trong nhiều năm. Thật khó để từ bỏ những gì bạn yêu thích nhưng cũng giống như những chiếc quần jean cũ không còn vừa nữa, đã đến lúc để chúng ra đi.

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

Nếu bạn giống đa số những người khác thì bạn đã sử dụng cùng một mật khẩu trong nhiều năm. Thật khó để từ bỏ những gì bạn yêu thích nhưng cũng giống như những chiếc quần jean cũ không còn vừa nữa, đã đến lúc để chúng ra đi.

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

Nếu bạn giống đa số những người khác thì bạn đã sử dụng cùng một mật khẩu trong nhiều năm. Thật khó để từ bỏ những gì bạn yêu thích nhưng cũng giống như những chiếc quần jean cũ không còn vừa nữa, đã đến lúc để chúng ra đi.

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

Bạn đã sẵn sàng cho Thử thách #ClickSmart chưa?

Năm ngoái, hàng triệu người dùng máy tính đã làm một điều mà gây ra gần 95 phần trăm tất cả các hành vi tội phạm mạng: Họ nhấp vào một liên kết xấu được cải trang thành liên kết tốt.

Trong Thử thách #ClickSmart, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn trở thành chuyên gia nhận diện liên kết chỉ với tám câu hỏi. Sẵn sàng chưa?

Kiểm tra Click IQ của bạn và tìm hiểu xem bạn có phải là một Click Wizard (Thuật sĩ nhấp chuột) hay Click Head (Lãnh đạo nhấp chuột) hay không ›

 

Xem mọi ngày đều là ngày mật khẩu

Chín mươi phần trăm tất cả mật khẩu dễ bị xâm hại. Chỉ mất năm phút để chuyển từ trạng thái có thể bị hack sang không thể bị hack.

 

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

Nếu bạn giống đa số những người khác thì bạn đã sử dụng cùng một mật khẩu trong nhiều năm. Thật khó để từ bỏ những gì bạn yêu thích nhưng cũng giống như những chiếc quần jean cũ không còn vừa nữa, đã đến lúc để chúng ra đi.

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

Nếu bạn giống đa số những người khác thì bạn đã sử dụng cùng một mật khẩu trong nhiều năm. Thật khó để từ bỏ những gì bạn yêu thích nhưng cũng giống như những chiếc quần jean cũ không còn vừa nữa, đã đến lúc để chúng ra đi.

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

Nếu bạn giống đa số những người khác thì bạn đã sử dụng cùng một mật khẩu trong nhiều năm. Thật khó để từ bỏ những gì bạn yêu thích nhưng cũng giống như những chiếc quần jean cũ không còn vừa nữa, đã đến lúc để chúng ra đi.

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

Nếu bạn giống đa số những người khác thì bạn đã sử dụng cùng một mật khẩu trong nhiều năm. Thật khó để từ bỏ những gì bạn yêu thích nhưng cũng giống như những chiếc quần jean cũ không còn vừa nữa, đã đến lúc để chúng ra đi.

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

Việc khóa điện thoại có lãng phí thời gian không?

Hãy tham gia thử thách mã PIN của chúng tôi và bạn sẽ thay đổi suy nghĩ. Thử bẻ khóa mã PIN trên điện thoại ảo của chúng tôi và xem qua những phương pháp tuyệt vời để bảo vệ những gì riêng tư của bạn.

 

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

Nếu bạn giống đa số những người khác thì bạn đã sử dụng cùng một mật khẩu trong nhiều năm. Thật khó để từ bỏ những gì bạn yêu thích nhưng cũng giống như những chiếc quần jean cũ không còn vừa nữa, đã đến lúc để chúng ra đi.

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

Nếu bạn giống đa số những người khác thì bạn đã sử dụng cùng một mật khẩu trong nhiều năm. Thật khó để từ bỏ những gì bạn yêu thích nhưng cũng giống như những chiếc quần jean cũ không còn vừa nữa, đã đến lúc để chúng ra đi.

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

Nếu bạn giống đa số những người khác thì bạn đã sử dụng cùng một mật khẩu trong nhiều năm. Thật khó để từ bỏ những gì bạn yêu thích nhưng cũng giống như những chiếc quần jean cũ không còn vừa nữa, đã đến lúc để chúng ra đi.

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

Nếu bạn giống đa số những người khác thì bạn đã sử dụng cùng một mật khẩu trong nhiều năm. Thật khó để từ bỏ những gì bạn yêu thích nhưng cũng giống như những chiếc quần jean cũ không còn vừa nữa, đã đến lúc để chúng ra đi.

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

Hãy dừng lại. Và suy nghĩ. Đây có phải là hành động để lộ thông tin không?

Cuộc sống riêng tư của bạn được công khai trực tuyến nhiều đến mức nào? Cũng giống như 50% chúng ta hiện nay, có thể bạn đã chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân.

Bạn có để lộ quá nhiều thông tin không? ›

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

Nếu bạn giống đa số những người khác thì bạn đã sử dụng cùng một mật khẩu trong nhiều năm. Thật khó để từ bỏ những gì bạn yêu thích nhưng cũng giống như những chiếc quần jean cũ không còn vừa nữa, đã đến lúc để chúng ra đi.

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

Nếu bạn giống đa số những người khác thì bạn đã sử dụng cùng một mật khẩu trong nhiều năm. Thật khó để từ bỏ những gì bạn yêu thích nhưng cũng giống như những chiếc quần jean cũ không còn vừa nữa, đã đến lúc để chúng ra đi.

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

Nếu bạn giống đa số những người khác thì bạn đã sử dụng cùng một mật khẩu trong nhiều năm. Thật khó để từ bỏ những gì bạn yêu thích nhưng cũng giống như những chiếc quần jean cũ không còn vừa nữa, đã đến lúc để chúng ra đi.

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

Nếu bạn giống đa số những người khác thì bạn đã sử dụng cùng một mật khẩu trong nhiều năm. Thật khó để từ bỏ những gì bạn yêu thích nhưng cũng giống như những chiếc quần jean cũ không còn vừa nữa, đã đến lúc để chúng ra đi.

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

McAfee® LiveSafe™

Tự tin kết nối khi sử dụng phần cứng cùng các công nghệ bảo mật phần mềm mới nhất, được thiết kế đặc biệt để phù hợp với cuộc sống số của bạn. Tận hưởng trải nghiệm trực tuyến an toàn thật dễ dàng, bất kể bạn làm gì hay ở đâu.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ McAfee® LiveSafe™ ›

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

Nếu bạn giống đa số những người khác thì bạn đã sử dụng cùng một mật khẩu trong nhiều năm. Thật khó để từ bỏ những gì bạn yêu thích nhưng cũng giống như những chiếc quần jean cũ không còn vừa nữa, đã đến lúc để chúng ra đi.

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

Nếu bạn giống đa số những người khác thì bạn đã sử dụng cùng một mật khẩu trong nhiều năm. Thật khó để từ bỏ những gì bạn yêu thích nhưng cũng giống như những chiếc quần jean cũ không còn vừa nữa, đã đến lúc để chúng ra đi.

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

Nếu bạn giống đa số những người khác thì bạn đã sử dụng cùng một mật khẩu trong nhiều năm. Thật khó để từ bỏ những gì bạn yêu thích nhưng cũng giống như những chiếc quần jean cũ không còn vừa nữa, đã đến lúc để chúng ra đi.

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

Nếu bạn giống đa số những người khác thì bạn đã sử dụng cùng một mật khẩu trong nhiều năm. Thật khó để từ bỏ những gì bạn yêu thích nhưng cũng giống như những chiếc quần jean cũ không còn vừa nữa, đã đến lúc để chúng ra đi.

Hãy cam kết cải thiện mật khẩu của mình, và bạn có thể nhận được một máy Windows* Surface Pro 3* mới được trang bị Intel Inside®.

Video Liên Quan