Công nghệ bảo mật nhờ phần cứng

Bảo mật nhờ phần cứng Intel giúp tăng cường khả năng bảo vệ và cho phép hệ sinh thái này ngăn ngừa tốt hơn các mối đe dọa an ninh mạng hiện đại đang phát triển.

Khuyến khích cải tiến với bảo mật làm trung tâm

Bảo mật là thuộc tính hệ thống bắt nguồn từ phần cứng, với mọi thành phần từ phần mềm đến silicon đều đóng vai trò giúp bảo mật dữ liệu và duy trì tính toàn vẹn của thiết bị. Chúng tôi có một bộ công nghệ để xây dựng và thực thi chiến lược chuyên sâu về phòng thủ, với các giải pháp bao gồm phát hiện mối đe dọa, bảo vệ dữ liệu / nội dung, bảo vệ bộ nhớ và hơn thế nữa.

Các giải pháp bảo mật của Intel đáp ứng những thách thức cụ thể xoay quanh ba ưu tiên chính:

  • Bảo mật nền tảng: bảo vệ quan trọng để giúp xác minh độ tin cậy của thiết bị và dữ liệu.
  • Bảo vệ Khối lượng công việc và Dữ liệu: thực thi đáng tin cậy để bảo vệ dữ liệu phần cứng bị cô lập.
  • Độ tin cậy của phần mềm: các nền tảng giúp bảo vệ chống lại một loạt các mối đe dọa an ninh mạng.

Cùng với nhau, những cải tiến này giúp thúc đẩy tầm nhìn của chúng tôi về một thế giới nơi tất cả dữ liệu đều được mã hóa.

Biểu đồ thông tin: Công nghệ bảo mật Intel

Bảo mật nền tảng

Đảm bảo cơ sở bảo vệ quan trọng trên toàn bộ nền tảng, tập trung vào nhận dạng và tính toàn vẹn. Intel có lịch sử lâu đời trong việc cung cấp công nghệ giúp đảm bảo nền tảng xuất hiện chính xác và chạy như mong đợi. Các công cụ bảo mật của chúng tôi đã được sử dụng hơn một tỷ lần trên toàn thế giới và bộ xử lý của chúng tôi có tính năng mã hóa nâng cao để tăng tốc hiệu năng và giúp bảo mật thương mại toàn cầu.

Khối lượng công việc và Bảo vệ dữ liệu

Cung cấp mọi khối lượng công việc hợp pháp với một môi trường thực thi đáng tin cậy để bảo vệ dữ liệu phần cứng bị cô lập đang được sử dụng, được chia tỷ lệ để phù hợp với khối lượng công việc có kích thước khác nhau.

Khi chúng ta đã có một nền tảng vững chắc, các công nghệ bảo mật sẽ mở rộng để giúp bảo vệ các máy ảo và hệ điều hành chống lại các cuộc tấn công có chủ đích.

Độ tin cậy phần mềm

Intel cung cấp các nền tảng phần cứng với các biện pháp bảo vệ chống lại các cuộc tấn công phần mềm phổ biến và mới nổi, giúp tăng hiệu quả và duy trì hiệu suất. Chúng tôi đang làm việc để củng cố phần mềm và chuyển các khả năng bảo mật chọn lọc sang phần cứng, bổ sung thêm nhiều lớp xác minh.