How Intel is Shaping Blockchain Technology

Blockchain – An Emerging Workload

Blockchain is a distributed ledger technology that has the potential to transform the way enterprises, governments, and consumers exchange data. By eliminating the need for a central authority, blockchain technology simplifies transactions, mitigates transaction risk, and increases efficiency and transparency. Intel® processor technologies have unique capabilities that can improve the privacy, security, scalability, and trust across blockchain networks.1 2 3 Intel collaborates with customers, industry, and thought leaders to mature and optimize blockchain technologies, create and deploy open source solutions, accelerate adoption, and shorten the time to value for businesses.

Learn more about how blockchains work

Privacy

Data Protection from 3rd Parties

Keep transaction information isolated from other participants in the network.

Security

Secure Key Management

Help secure and obfuscate keys from malware.

Scalability

Meeting room

Efficient Block-Leader Election

Broad consensus across a blockchain with a large collection of participants.

Trust

Remote Attestation

Help authorize off-chain participants like oracles and sensors.

Improving Blockchain through Technology Innovation

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) delivers enhanced privacy and security that can help protect blockchain transactions, and help improve throughput and consensus efficiency. For enhanced performance and efficiency of cryptographic hashing and blockchain security, solution builders and developers can take advantage of security technologies like Intel® Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512) and Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) that are built into Intel® Xeon® Scalable processors making them an ideal foundation.1 2 3

Learn more about Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)

Intel and the Blockchain Ecosystem

Enterprise Ethereum Alliance

Intel is a founding member of the Enterprise Ethereum Alliance, the industry’s first global standards organization to deliver an open, standards-based architecture and specification to accelerate the adoption of Enterprise Ethereum.

Learn more

Hyperledger

Intel is a member of Hyperledger, an open source collaborative effort created to advance cross-industry blockchain technologies. It is a global collaboration, hosted by The Linux Foundation, including leaders in finance, banking, IoT, supply chains, manufacturing, and technology.

Learn more

R3

Intel is a member of the R3-led consortium with over 200 members and partners across multiple industries from both private and public sector to develop on Corda, the open source blockchain platform designed specifically for businesses.

Learn more

Intel’s Commitment to Open Source

In 2016 Intel contributed Sawtooth to Hyperledger*, the open source consortium hosted by The Linux Foundation. Hyperledger Sawtooth* is an enterprise-grade blockchain platform for building distributed ledger applications and networks. The design philosophy targets keeping ledgers distributed and making smart contracts safer, particularly for enterprise use.

Learn more about Hyperledger Sawtooth* software

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các tính năng và lợi ích của công nghệ Intel® tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và có thể yêu cầu phần cứng, phần mềm có hỗ trợ, hoặc yêu cầu kích hoạt dịch vụ. Hiệu năng thay đổi tùy theo cấu hình hệ thống. Không hệ thống máy tính nào có thể bảo mật tuyệt đối. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống hay nhà bán lẻ hoặc tìm hiểu thêm tại www.intel.vn.

2

Kết quả về hiệu năng dựa trên thử nghiệm từ ngày hiển thị trong cấu hình và có thể không phản ánh đúng tất cả các bản cập nhật bảo mật hiện đã công bố. Xem thông báo về cấu hình để biết chi tiết. Không có sản phẩm hoặc linh kiện nào có thể an toàn tuyệt đối.

3

Phần mềm và khối lượng công việc được sử dụng trong các cuộc kiểm tra hiệu năng có thể đã được tối ưu hóa để thực hiện chỉ trên các bộ vi xử lý của Intel®. Các bài kiểm tra hiệu năng như SYSmark* và MobileMark* được đo bằng cách sử dụng các hệ thống máy tính, thành phần, phần mềm, thao tác và chức năng cụ thể. Bất kỳ thay đổi nào của các yếu tố này cũng có thể làm thay đổi kết quả. Bạn nên tham khảo các thông tin và bài kiểm tra hiệu năng khác để có thể đánh giá một cách đầy đủ về sản phẩm mình định mua, kể cả hiệu năng của sản phẩm đó khi kết hợp với các sản phẩm khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.intel.vn/benchmarks.