Lịch sử đã xảy ra của tương lai

Tìm hiểu ý nghĩa khi đi tiên phong nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học điện toán và truyền thông, sự cộng tác trong lĩnh vực học thuật và ngành công nghiệp, cũng như tư duy nhìn xa trông rộng của công ty hàng đầu về công nghệ, khoa học, xã hội và văn hóa.

Phòng thí nghiệm của Intel là trung tâm tạo ra những đột phá

Phòng thí nghiệm của Intel hợp tác và tài trợ cho những nhà nghiên cứu hàng đầu trên khắp thế giới. Trong đó bao gồm các trường đại học danh giá, các trung tâm khoa học và công nghệ, Quỹ Khoa học Quốc gia và Semiconductor Research Corporation. Cùng nhau, chúng tôi đang thực hiện một nghiên cứu có khả năng thay đổi cách thức máy móc tư duy, học hỏi và thích nghi, cũng như cách thức chúng ta tính toán, bảo mật và truyền nguồn dữ liệu vốn là năng lượng của nền kinh tế kỹ thuật số của chúng ta.

Các đối tác trong công cuộc đổi mới

Khám phá các mối quan hệ đối tác về học thuật và cộng tác trong ngành của chúng tôi.