Sản Phẩm Không Dây Intel®

Các sản phẩm Bluetooth® và Wi-Fi của Intel sở hữu công nghệ kết nối tiên tiến nhất trong ngành, bao gồm các nền tảng hệ thống có độ tích hợp cao, tiết kiệm điện năng và các chức năng Wi-Fi mới, nhằm tối ưu hóa mọi trải nghiệm Wi-Fi.

9 Kết quả

Intel® Wireless-AC 9462

 • 1x1 (Diversity) Ăng-ten
 • 433 Mbps Tốc độ tối đa
 • 802.11ac Chứng nhận Wi-Fi
 • 5 Phiên bản Bluetooth
So sánh ngay

Intel® Wireless-AC 9260

 • 2X2 Ăng-ten
 • 1.73Gbps Tốc độ tối đa
 • 802.11ac Chứng nhận Wi-Fi
 • 5 Phiên bản Bluetooth
So sánh ngay

Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

 • 2x2 Ăng-ten
 • 867 Mbps Tốc độ tối đa
 • 802.11ac Chứng nhận Wi-Fi
 • 4.2 Phiên bản Bluetooth
So sánh ngay

Intel® Wireless-AC 3168 Băng Tần Kép

 • 1x1 Ăng-ten
 • 433 Mbps Tốc độ tối đa
 • 802.11ac Chứng nhận Wi-Fi
 • 4.2 Phiên bản Bluetooth
So sánh ngay

Intel® Dual Band Wireless-AC 8260

 • 2x2 Ăng-ten
 • 867 Mbps Tốc độ tối đa
 • 802.11ac Chứng nhận Wi-Fi
 • 4.2 Phiên bản Bluetooth
So sánh ngay

Intel® Dual Band Wireless-AC 3165

 • 1x1 Ăng-ten
 • 433 Mbps Tốc độ tối đa
 • 802.11ac Chứng nhận Wi-Fi
 • 4.2 Phiên bản Bluetooth
So sánh ngay

Intel® Wireless-N 7265 Băng Tần Kép

 • 2x2 Ăng-ten
 • 300 Mbps Tốc độ tối đa
 • 802.11agn Chứng nhận Wi-Fi
 • 4.2 Phiên bản Bluetooth
So sánh ngay

Intel® Wireless-N 7265

 • 2x2 Ăng-ten
 • 300 Mbps Tốc độ tối đa
 • 802.11bgn Chứng nhận Wi-Fi
 • 4.2 Phiên bản Bluetooth
So sánh ngay

Intel® Wireless-AC 7265 Băng Tần Kép

 • 2x2 Ăng-ten
 • 867 Mbps Tốc độ tối đa
 • 802.11ac Chứng nhận Wi-Fi
 • 4.2 Phiên bản Bluetooth
So sánh ngay

Sản phẩm

{{#with products}} {{>product-card}} {{/with}}
{{#if product-card.title}}

{{product-card.title}}

{{/if}}
{{#each product-card.items}} {{#if content-main.title}}
{{#if reviews.showRating}}
{{reviews.reviewsScore}}
{{/if}}
{{#if responsive-image}} {{#with responsive-image}} {{> responsive-image }} {{/with}} {{/if}} {{#if responsive-list-image}} {{#with responsive-list-image}} {{> responsive-image }} {{/with}} {{/if}} {{#with content-main}}

  {{#each productHighLights}}
 • {{this}}
 • {{/each}}
{{#if variants }} {{/if}}
{{/with}}
{{#with content-extra}}
{{#if show-compare }} So sánh ngay {{else}} {{/if}} {{#if price-tray}} {{> price-tray}} {{/if}}
{{/with}}
{{/if}} {{/each}}
{{#if product-card.loader}} {{/if}}
{{#each image-sizes}} {{#if smallren}} {{/if}} {{/each}}
{{#each product.productOffers}}
{{leftCurrency}}{{price}}{{#if cents}}{{decimalSeparator}}{{/if}}{{cents}}{{rightCurrency}} Mua {{#if hasStore}} {{/if}}
{{/each}} {{> promotions}}
{{#if price-tray.standalone}}
{{#if price-tray.fullwidth}}

Full Width

{{/if}} {{/if}}
{{#if price-tray.standalone}} {{#if price-tray.fullwidth}}
{{/if}}
{{/if}}
{{#each product-categories}}
{{#with products}} {{> product-card}} {{/with}} {{#if show-viewall}} {{/if}}
{{/each}}

{{name}}

{{pinLabel}}
{{distance}}{{distanceType}}

{{name}}

{{address}}
{{city}}, {{state}} {{postCode}}

Nhận hướng dẫn
{{phone}}

{{name}}

{{address}}
{{city}}, {{state}} {{postCode}}

Nhận hướng dẫn
{{phone}}

Mua sản phẩm Không Dây Intel®


Tích hợp Intel® Wireless-AC vào máy tính 2 trong 1, máy tính bàn, máy tính đa năng hoặc chiếc laptop mới nhất của bạn.

Video liên quan