Chuỗi Intel® Wi-Fi 6

Giải pháp Intel® Wi-Fi 6 giúp tăng tốc độ không dây lên cao nhất cho các máy tính cá nhân, tăng hiệu năng phản hồi, cải thiện bảo mật và độ tin cậy, đặc biệt trong những môi trường có mật độ cao.

Đọc tóm lược sản phẩm ›

Sản phẩm

3 Kết quả

Áp dụng bộ lọc

Bộ Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) dành cho máy tính để bàn

 • 2x2 Ăng-ten
 • 2402Mbps Tốc độ tối đa
 • WiFi 6 (802.11ax) Chứng nhận Wi-Fi
 • 5.1 Phiên bản Bluetooth
So sánh ngay

Intel® Wi-Fi 6 AX201 Module

 • 2x2 Ăng-ten
 • 2.4Gbps Tốc độ tối đa
 • WiFi 6 (802.11ax) Chứng nhận Wi-Fi
 • 5.1 Phiên bản Bluetooth
So sánh ngay

Intel® Wi-Fi 6 AX200 Module

 • 2x2 Ăng-ten
 • 2.4Gbps Tốc độ tối đa
 • WiFi 6 (802.11ax) Chứng nhận Wi-Fi
 • 5.1 Phiên bản Bluetooth
So sánh ngay