Chromebooks Được trang bị công nghệ Intel

Một thiết bị Chrome với một bộ xử lý Intel® mạnh mẽ mang đến trải nghiệm vượt trội trên mạng và chạy các ứng dụng Chrome, các ứng dụng Android và các ứng dụng Linux. Và giờ đây với Intel vPro® Enterprise cho Chrome, bạn có thể có được một thiết bị dành cho doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của mình. Nâng tầm Kỳ vọng của bạn: Chromebook được trang bị bộ xử lý Intel® Core™ giúp bạn làm được nhiều việc hơn, nhanh hơn những gì bạn có thể tưởng tượng.

Chromebooks Được trang bị công nghệ Intel