Chromebooks Được trang bị công nghệ của Intel

Một thiết bị Chrome với một bộ xử lý Intel® mạnh mẽ mang đến trải nghiệm vượt trội trên mạng và chạy các ứng dụng Chrome, các ứng dụng Android và các ứng dụng Linux. Nâng tầm Kỳ vọng của bạn: Chromebook được trang bị bộ xử lý Intel® Core™ giúp bạn làm được nhiều việc hơn, nhanh hơn những gì bạn có thể tưởng tượng.

Chromebooks Được trang bị công nghệ của Intel

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Retail prices reported as of 23 Jan 2022 22:19:32 GMT