Các Giải pháp Intel® Select cho Mạng Truy cập Vô tuyến Ảo (vRAN)

Cấu hình Phần cứng Cơ bản và Plus của Các Giải pháp Intel® Select cho vRAN

Thành phần Cấu hình Phần cứng Cơ bản của Các Giải pháp Intel® Select cho vRAN Cấu hình Phần cứng Plus của Các Giải pháp Intel® Select cho vRAN
CPU

Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5318N thế hệ thứ 3

(một ổ cắm, 20 lõi) hoặc SKU cao hơn

Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6338N thế hệ thứ 3

(một ổ cắm, 32 lõi) hoặc SKU cao hơn

Bộ nhớ 128 GB (khuyến nghị sử dụng DIMM 16 GB/Kênh)
Bộ điều khiển Intel® Ethernet: 1x E810-CAM2 hoặc NIC dựa trên CAM1 cho thông lượng 100Gb/giây: ví dụ: 1x E810-XXVDA4 hoặc 1x E810-CQDA2 2x E810-CAM2 hoặc NIC dựa trên CAM1 cho thông lượng 200Gb/giây: ví dụ: 2x E810-XXVDA4 hoặc 1x E810-2CQDA2
Tăng tốc 1x Bộ tăng tốc Chuyên dụng cho Intel® vRAN ACC100 Intel QAT (tùy chọn)
Lưu trữ (Ổ đĩa thể rắn/NVMe) Tối thiểu 2x 480 GB để khởi động (Ổ đĩa thể rắn Intel®, Ổ đĩa thể rắn Intel® Optane™ hoặc M.2 tương đương)