Giải pháp Intel® Select dành cho chuyển đổi mạng

Theo đuổi 5G và các sáng kiến ​​chuyển đổi mạng từ đám mây sang đám mây với các cấu hình đã được xác minh hỗ trợ cải tiến mạng ảo và đáp ứng nhu cầu khối lượng công việc đa dạng. Giải pháp Intel Select dành cho Chuyển đổi mạng tạo ra một con đường nhanh chóng và hiệu quả hơn để triển khai những cấu hình cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, đã được kiểm nghiệm có khả năng hỗ trợ những cải tiến mạng ảo và giúp đáp ứng nhu cầu khối lượng công việc ngày càng lớn của khách hàng đối với truyền thông mạng.