Giải pháp Intel® Select dành cho chuyển đổi mạng tạo ra một con đường nhanh chóng và hiệu quả hơn để triển khai những cấu hình cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, đã được kiểm nghiệm có khả năng hỗ trợ những cải tiến mạng ảo và giúp đáp ứng nhu cầu khối lượng công việc ngày càng lớn của khách hàng đối với truyền thông mạng.

Giải pháp Intel Select cho Nền tảng chuyển tiếp NFVI

  • Được thiết kế với mục đích nhằm đạt năng suất cao và cung cấp một hạ tầng chặt chẽ duy nhất cho NFV
  • Tăng tốc quá trình ứng dụng các giải pháp trực quan hóa thế hệ mới vào mạng

Giải pháp Intel Select cho NFVI

  • Những cấu hình mạng ảo tối ưu hóa được kiểm nghiệm có thể xử lý các khối lượng công việc truyền thông phức tạp trên cơ sở hạ tầng nhanh nhạy và đáng tin cậy
  • Đơn giản hóa việc phối hợp, phân phối và quản lý các tài nguyên nhằm cung cấp dòng thông tin hiệu quả nhất với hiệu năng tất định, nhất quán

Giải pháp Intel Select cho uCPE

  • Những cấu hình mạng ảo tối ưu hóa được kiểm nghiệm có thể xử lý các trường hợp sử dụng uCPE trên cơ sở hạ tầng nhanh nhạy và đáng tin cậy
  • Giảm thiểu sự phức tạp khi triển khai một bộ dịch vụ mạng đa dạng nhờ tận dụng giải pháp có thể nâng cấp, giá thành thấp, an toàn và có thể quản lý được, hoạt động bằng bộ xử lý Intel® Xeon® D

Giải pháp Intel Select cho Mạng cung cấp đám mây hình ảnh

  • Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đang tăng nhanh về mạng cung cấp nội dung (CDN) với một cấu hình đã được kiểm chứng
  • Đem đến khả năng nâng cấp, sự linh hoạt và hiệu năng cao để tăng tốc các dịch vụ hình ảnh ở đường biên mạng

Giải pháp Intel Select cho phân tích truyền thông

  • Phần cứng và phần mềm đi kèm được tối ưu hóa để bạn có thể triển khai khối lượng công việc một cách an toàn và dễ dàng

Tài liệu liên quan