Intel Select Solutions for high performance computing (HPC) offer easy and quick-to-deploy infrastructure optimized for analytics clusters and HPC applications to help accelerate time to breakthrough, actionable insight, and new product design.

 • Enable faster analysis and quicker times to deploy hardware solutions that are customized for genetics analysis

Intel Select Solutions for Simulation & Visualization

 • Performance-optimized for highly scalable simulation and visualization applications
 • Features open source technology, delivering vivid visualizations of complex, enormous datasets
 • Produce high-fidelity images that help gain deeper, faster insights in science and industry
 • Photo credit: The University of Texas at Austin with research data used courtesy of the Bureau of Economic Geology at The University of Texas at Austin and the Moroccan National Office of Hydrocarbon and Mining

Intel Select Solutions for Simulation & Modeling

 • Optimized for common HPC applications to help accelerate product design with greater levels of customization and optimization
 • Performance-optimized for highly scalable simulation and modeling applications that use MPI libraries
 • Improves delivery and uptime through simplified deployment and advanced diagnostics tools
 • Compatible with the Intel® Scalable System Framework Application Catalog

Intel Select Solutions for Genomics Analytics

 • Ease deployment and speed time to genomic pipelines for life sciences research and healthcare insights
 • Optimized high performance computing (HPC) cluster that can support multiple genomics pipelines as well as other HPC workloads
 • WDL (Workflow Definition Language) scripts to allow users to quickly and easily replicate Genome Analysis Toolkit* best practices pipelines and create their own pipelines

Intel Select Solutions for HPC & AI Converged Clusters [Magpie*]

Core capabilities delivered by a solution that runs AI workloads within an HPC environment.

Intel Select Solutions for HPC & AI Converged Clusters [Univa*]

Enable HPC batch schedulers to run all workloads—including simulation and modeling, big data analytics, and AI—on a common HPC infrastructure.

Intel HPC Application Catalog

Intel HPC Application Catalog is a centrally located list of applications verified compatible with Intel HPC Platform Specification and Intel Select Solutions for high performance computing (HPC). Discover high performance software solutions for Intel Select Solutions for high performance computing (HPC).

Discover application catalog

Intel HPC Platform Specification

The Intel HPC Platform Specification applies a recommended combination of compute, fabric, memory/storage, and software elements in a balanced system and is the fundamental requirement for all Intel Select Solutions for high performance computing (HPC). Once ready for validation, community partners use the Intel® Cluster Checker tool to confirm functionality.

See Intel HPC Platform Specification

Công nghệ và sản phẩm liên quan

Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon®

Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® mới được tối ưu hóa theo khối lượng công việc nhằm hỗ trợ cơ sở hạ tầng đám mây lai và các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất. Bạn có thể gia tăng kiến thức chuyên sâu hữu ích, tin tưởng vào khả năng bảo mật nhờ phần cứng và triển khai cung cấp dịch vụ tích cực.

Tìm hiểu thêm

Ổ cứng thể rắn Intel® cho trung tâm dữ liệu

Loại bỏ các nút thắt cổ chai với các giải pháp lưu trữ tốt nhất cho trung tâm dữ liệu. Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của bạn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh kỹ thuật số. Ổ cứng thể rắn Intel® dành cho trung tâm dữ liệu được tối ưu hóa về hiệu năng, độ tin cậy và độ bền.

Tìm hiểu thêm

Sản phẩm Intel® Ethernet

Bộ điều hợp, bộ điều khiển và phụ kiện mạng Intel® Ethernet cho phép có được khả năng linh hoạt trong trung tâm dữ liệu để cung cấp các dịch vụ một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Có mặt trên toàn thế giới, được thử nghiệm đầy đủ về tính tương thích và 35 năm đổi mới đã khiến các sản phẩm Intel® Ethernet trở thành lựa chọn để kết nối mạng máy chủ của khách hàng.

Tìm hiểu thêm

Cấu Trúc Hiệu Năng Cao

Cấu trúc điện toán hiệu năng cao (HPC) thế hệ mới bao gồm kiến trúc mạnh mẽ và các bộ tính năng, hỗ trợ thông lượng 100 Gb/giây cũng như khả năng mở rộng thành siêu máy tính exascale và còn hơn thế nữa.

Tìm hiểu thêm

Các giải pháp FPGA

Từ IoT đến trung tâm dữ liệu, các giải pháp FPGA của Intel® đem đến tốc độ và năng suất của toàn bộ hệ thống trên chip đang làm thay đổi các quy tắc thiết kế hệ thống.

Tìm hiểu thêm