Giải pháp Intel® Select cho Điện toán hiệu năng cao (HPC)

Giải phóng sức mạnh máy tính khổng lồ với Giải pháp Intel Select dành cho HPC. Được thiết kế để hỗ trợ AI, đám mây và điện toán hiệu năng cao, các giải pháp này có thể giúp đơn giản hóa việc triển khai, đáp ứng nhu cầu khối lượng công việc đa dạng và cải thiện thời gian đưa ra thị trường.

Tìm giải pháp sẵn sàng triển khai

Lựa chọn từ một loạt các giải pháp được đồng phát triển với các đối tác OEM có giá trị của chúng tôi - được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu năng phần mềm, hệ thống và giải pháp cũng như hợp lý hóa việc triển khai.

Mua Giải pháp Intel® Select ở đâu