Giải pháp Intel® Select cho Điện toán hiệu năng cao (HPC)

Giải pháp Intel Select cho điện toán hiệu năng cao (HPC) cung cấp cơ sở hạ tầng triển khai dễ dàng và nhanh chóng, được tối ưu hóa cho các cụm phân tích và các ứng dụng HPC để hỗ trợ tăng tốc đột phá, thu thập kiến thức chuyên sâu hữu ích và thiết kế sản phẩm mới.

Giải pháp Intel Select cho phân tích di truyền v2

  • Cho phép phân tích nhanh hơn và thời gian triển khai nhanh hơn các giải pháp phần cứng được tùy chỉnh để phân tích di truyền

Giải pháp Intel® Select cho mô phỏng & trực quan hóa

  • Được tối ưu hiệu năng dành cho các ứng dụng mô phỏng và trực quan hóa có độ thay đổi cao
  • Đi cùng công nghệ nguồn mở, đem đến hình ảnh trực quan sống động cho các bộ dữ liệu phức tạp, khổng lồ
  • Xuất ra những hình ảnh có độ trung thực cao giúp cung cấp thông tin chuyên sâu nhanh hơn, thấu đáo hơn trong khoa học và công nghiệp
  • Nguồn ảnh: Đại học Texas tại Austin với dữ liệu nghiên cứu được từ Cục địa chất Kinh tế tại Đại học Texas tại Austin và Văn phòng Quốc gia về Hydrocarbon và Khai thác mỏ Maroc

Giải pháp Intel® Select cho mô phỏng & mô hình hóa

  • Tối ưu cho những ứng dụng HPC phổ biến để tăng tốc độ thiết kế sản phẩm với nhiều cấp độ cá nhân hóa và tối ưu hóa hơn
  • Tối ưu hiệu năng cho những ứng dụng mô phỏng và dựng mô hình với khả năng thay đổi cao có sử dụng thư viện MPI
  • Cải thiện việc cung cấp và thời gian hoạt động nhờ đơn giản hóa quá trình triển khai và các công cụ chẩn đoán tiên tiến
  • Tương thích với Danh Mục Ứng dụng khung hệ thống có khả năng thay đổi Intel®

Giải pháp Intel Select cho cụm hội tụ HPC & AI [Magpie*]

Các chức năng chính do một giải pháp chạy các khối lượng công việc AI trong môi trường HPC cung cấp.

Giải pháp Intel Select cho cụm hội tụ HPC & AI [Univa*]

Hỗ trợ các công cụ lập lịch hàng loạt HPC để chạy tất cả các khối lượng công việc, bao gồm mô phỏng và tạo mô hình, phân tích dữ liệu lớn và AI, trên kiến trúc HPC phổ biến.

Danh mục ứng dụng Intel HPC

Danh mục ứng dụng Intel HPC là danh sách chính gồm các ứng dụng đã được xác minh là có tương thích với Đặc điểm nền tảng Intel HPC và Giải pháp Intel Select cho điện toán hiệu năng cao (HPC). Khám phá các giải pháp phần mềm hiệu năng cao dành cho Giải pháp Intel Select cho điện toán hiệu năng cao (HPC).

Khám phá danh mục ứng dụng

Get your Intel Select Solution


Ask for Intel Select Solutions from participating OEM partners to help you accelerate your data center modernization journey.

Đặc điểm nền tảng Intel HPC

Đặc điểm nền tảng Intel HPC sử dụng một tổ hợp đề xuất gồm điện toán, kiến trúc, bộ nhớ/bộ lưu trữ và các bộ phận phần mềm trong một hệ thống cân bằng và là yêu cầu cơ bản của tất cả Giải pháp Intel Select cho điện toán hiệu năng cao (HPC). Sau khi đã sẵn sàng để xác thực, các đối tác cộng đồng sử dụng Trình kiểm tra cụm Intel® để xác nhận chức năng.

Tìm hiểu đặc điểm nền tảng Intel HPC

Related Technologies and Products

Intel® Xeon® Scalable Processors

New Intel® Xeon® Scalable processors are workload optimized to support hybrid cloud infrastructures and the most high-demand applications. You can drive actionable insight, count on hardware-based security, and deploy dynamic service delivery.

Learn more

Intel® Solid State Drives for Data Centers

Eliminate bottlenecks with the best data center storage solutions. Modernize your infrastructure to keep up with the demands of digital business. Intel® SSDs for the data center are optimized for performance, reliability, and endurance.

Learn more

Intel® Ethernet Products

Intel Ethernet Network Adapters, Controllers, and Accessories enable agility within the data center to effectively deliver services efficiently and cost-effectively. Worldwide availability, exhaustive testing for compatibility, and 35 years of innovation have made Intel® Ethernet products customers’ choice for server network connectivity.

Learn more

High Performance Fabric

The next-generation high performance computing (HPC) fabric includes robust architecture and feature sets, support for 100Gb/s throughput, and scalability to exascale—and beyond.

Learn more

FPGA Solutions

From the IoT to the data center, Intel® FPGA solutions deliver the speed and capacity of full systems-on-chip–changing the rules for system design.

Learn more