Giải pháp Intel® Select cho đám mây lai

Giải pháp Intel Select cho Đám mây lai giúp trung tâm dữ liệu tại cơ sở của bạn có được toàn bộ lợi ích của các dịch vụ đám mây trong một tùy chọn triển khai đơn giản và nhanh chóng. Lựa chọn giải pháp được kiểm nghiệm, cung cấp cơ sở hạ tầng tối ưu và tinh chỉnh cho những chiến lược đám mây riêng ở mức hiệu năng cực cao từ điện toán, bộ lưu trữ và khả năng nối mạng dựa trên phần mềm.