Intel® Select Solutions for Hybrid Cloud bring all the advantages of cloud services to your on-premises data center in a simple and accelerated deployment option. Choose verified solutions that offer tuned and optimized infrastructure for private cloud strategies at premium performance from software-defined compute, storage, and networking capabilities.

Accelerate infrastructure transformation with virtual-desktop-optimized configurations verified for 2nd Gen Intel® Xeon® Scalable processors.

Intel Select Solutions for Nutanix HCI

Simplify deployment of a hyperconverged infrastructure (HCI) solution and fast-track your move to a hybrid cloud.

Intel Select Solutions for Google Cloud's Anthos

Simplify your move to a multi-cloud solution by offering pre-tested, validated solutions that make use of your existing VMware vSphere and VMware vSAN environment.

Intel Select Solutions for Hardened Security with Lockheed Martin

Simplify deployment with this hardened, full-stack security solution that isolates and protects Virtual Machines (VMs) at runtime and can allocate compute resources for more consistent performance.

Intel Select Solutions for VMware vSAN v2

Built on 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable processors, this scalable, hyperconverged solution is pre-configured and performance optimized, and offers higher capacity memory for the most demanding applications and workloads.

Intel Select Solutions for Microsoft Azure Stack HCI v2

Modernize your IT infrastructure with this high performance, workload-optimized solution, refreshed with 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable processors, that is easy to deploy and tailored to the different compute, memory, and storage needs at the edge and in the data center.

Intel Select Solutions for Blockchain: Hyperledger Fabric v2

Accelerate blockchain development on an optimized, verified infrastructure based on Hyperledger Fabric* and built on 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable processors.

Intel Select Solutions for Red Hat OpenShift Container Platform

An optimized solution, tested and verified by Intel and Red Hat, that runs an on-premises, private container platform that is customizable and fully interoperable with existing infrastructure and environments.

Intel Select Solutions for Blockchain: Hyperledger Fabric

Enhance performance and increase efficiency with this workload-optimized, blockchain solution built on Hyperledger Fabric and based on the Intel Xeon Scalable processor.

Intel Select Solutions for VMware vSAN

Hyper-converged storage virtualization configurations optimized for peak performance.

Intel Select Solutions for Microsoft Azure Stack HCI

Formerly known as Microsoft* Azure Stack HCI, this solution is designed to accelerate traffic between nodes in the cluster and improve total cost of ownership.

Intel Select Solutions for Qing3 HCI

Helps enterprises make full use of the powerful capabilities of software-defined data centers, and quickly upgrade to a hybrid cloud architecture, creating a solid IT cornerstone for enterprise digital transformation. This solution is only available in China.

Intel Select Solutions for XSKY Software-Defined Storage System

Reduce the total cost of ownership and improve horizontal scalability and availability with this software-defined storage solution. This solution is only available in China.

Intel Select Solutions for EasyStack Private Cloud and HCI

Enable digital transformation with the ability to centrally deploy and manage computing, storage, and network resources, simplifying management and shortening the cloud deployment cycle while achieving high performance, reliability, and lower cost. This solution is only available in China.

Công nghệ và sản phẩm liên quan

Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon®

Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® mới được tối ưu hóa theo khối lượng công việc nhằm hỗ trợ cơ sở hạ tầng đám mây lai và các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất. Bạn có thể gia tăng kiến thức chuyên sâu hữu ích, tin tưởng vào khả năng bảo mật nhờ phần cứng và triển khai cung cấp dịch vụ tích cực.

Tìm hiểu thêm

Ổ cứng thể rắn Intel® cho trung tâm dữ liệu

Loại bỏ các nút thắt cổ chai với các giải pháp lưu trữ tốt nhất cho trung tâm dữ liệu. Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của bạn để đáp ứng nhu cầu kinh doanh kỹ thuật số. Ổ cứng thể rắn Intel® dành cho trung tâm dữ liệu được tối ưu hóa về hiệu năng, độ tin cậy và độ bền.

Tìm hiểu thêm

Sản phẩm Intel® Ethernet

Bộ điều hợp, bộ điều khiển và phụ kiện mạng Intel® Ethernet cho phép có được khả năng linh hoạt trong trung tâm dữ liệu để cung cấp các dịch vụ một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Có mặt trên toàn thế giới, được thử nghiệm đầy đủ về tính tương thích và 35 năm đổi mới đã khiến các sản phẩm Intel® Ethernet trở thành lựa chọn để kết nối mạng máy chủ của khách hàng.

Tìm hiểu thêm