Giải pháp Intel® Select cho trí tuệ nhân tạo

Xây dựng và triển khai liền mạch các ứng dụng AI trên quy mô lớn với các giải pháp toàn bộ được tối ưu hóa để giúp bạn đạt được hiệu năng và độ chính xác cao — tất cả trong quản lý chi phí và sử dụng.

Tìm giải pháp sẵn sàng triển khai

Lựa chọn từ một loạt các giải pháp được đồng phát triển với các đối tác OEM có giá trị của chúng tôi - được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn hiệu năng phần mềm, hệ thống và giải pháp cũng như hợp lý hóa việc triển khai.

Mua Giải pháp Intel® Select ở đâu