Extract powerful insights from big data using validated data warehouse solutions.

View the product brief ›

The Base and Plus Configurations for Intel® Select Solutions for Microsoft* SQL Server Enterprise Data Warehouse (Run on Windows Server*), Optimized for HTAP

Component Intel® Select Solutions for Microsoft* SQL Server Enterprise Data Warehouse (Run on Windows Server*) Base Configuration for Databases up to 25TB Intel® Select Solutions for Microsoft* SQL Server Enterprise Data Warehouse (Run on Windows Server*) Plus Configuration for Databases up to 70 TB

Processor

2 x Intel® Xeon® Gold 6132 processor (2.60 GHz, 14 cores/28 threads), Intel® Xeon® Gold 6230 processor (2.1 GHz. 20 cores), or a higher number Intel® Xeon® Scalable processor

2 x Intel® Xeon® Gold 6150 processor (2.70 GHz, 18 cores/36 threads), Intel® Xeon® Gold 6248 processor (2.5 GHz, 20 cores), or a higher number Intel® Xeon® Scalable processor

Memory

384 GB (24 x 16 GB 2,666 MHz DDR4 RDIMM)

768 GB (24 x 32 GB 2,666 MHz DDR4 RDIMM)

Boot Drive

1 x Intel® Solid State Drive DC S3520 Series, greater than or equal to 240 GB M.2 or 2.5-inch1

1 x Intel® SSD DC S3520 Series, greater than or equal to 240 GB M.2 or 2.5-inch1

Log Drive

2 x Intel® SSD DC P4600/P4610 Series, 1.6 TB, NVM Express* (NVMe*)

or

2 x Intel® SSD DC S4600/S4610 Series, SATA

2 x Intel® Optane™ SSD DC P4800X Series, 375 GB, NVMe*

Data Drive

4 x Intel® SSD DC P4500/P4510 Series, 2 TB, NVMe*

6 x Intel® SSD DC P4500/P4510 Series, 4 TB, NVMe*

Data Network

10 Gb Intel® Ethernet Connection X722 with Intel® Ethernet Connection OCP X527-DA2/DA4

or

10 Gb Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-DA2/DA4

or

40 Gb Intel® Ethernet Converged Network Adapter (Intel® Ethernet CNA) XL710-QDA2

10 Gb Intel® Ethernet Connection X722 with Intel® Ethernet Connection OCP X527-DA2/DA4

or

10 Gb Intel® Ethernet Converged Network Adapter X710-DA2/DA4

or

40 Gb Intel® Ethernet Converged Network Adapter (Intel® Ethernet CNA) XL710-QDA2

Management Network

Integrated 1 gigabit Ethernet (GbE)

Integrated 1 GbE

Software

Windows Server* 2016 Standard edition or higher

SQL Server* 2017
(.NET Framework 4.5* installed as part of SQL Server 2017)

Windows Server* 2016 Standard edition or higher

SQL Server* 2017
(.NET Framework 4.5 installed as part of SQL Server 2017)

Trusted Platform  Module (TPM)

TPM 2.0 or Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)

TPM 2.0 or Intel® PTT

Firmware and Software Optimizations

Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) enabled

Intel® Turbo Boost Technology enabled

Intel® Speed Shift technology, Hardware P-states (HWP) native

Intel® Rapid Storage Technology enterprise (Intel® RSTe) for SATA1

Intel NVMe* drivers1

C-states disabled

Operating system power management and plan set for performance

Intel® HT Technology enabled

Intel® Turbo Boost Technology enabled

Intel® Speed Shift Technology, HWP native

Intel® RSTe for SATA1

Intel NVMe* drivers

C-states disabled

Operating system power management and plan set for performance

Minimum Performance standards

Verified to meet or exceed the results below as measured by the Microsoft Data Warehouse Fast Track* for SQL Server* program:

  • 25 TB user data capacity
  • 220 rowstore measured throughput (queries/hour/TB)
  • 2,670 columnstore measured throughput (queries/hour/TB)

Verified to meet or exceed the results below as measured by the Data Warehouse Fast Track* for SQL Server* program:

  • 70 TB user data capacity
  • 320 rowstore measured throughput (queries/hour/TB)
  • 3,440 columnstore measured throughput (queries/hour/TB)
Business Value of Choosing a Plus Configuration Instead of a Base Configuration Up to 45% faster query performance per TB with 2.8x more data warehouse capacity per two-socket server2

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1Recommended not required.
2

Thử nghiệm nội bộ của Intel kể từ ngày 07/07/2018. Cấu hình cơ bản: Một nút, 2 x Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6132, Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFT, tổng dung lượng bộ nhớ: 384 GB, DDR4 RDIMM 24 khe/16 GB/2.666 triệu truyền tải mỗi giây (MT/s), Đã bật công nghệ siêu phân luồng Intel® (Công nghệ Intel® HT), Đã bật công nghệ Intel® Turbo Boost; bộ lưu trữ (khởi động): Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® 540s M.2 SATA III 240 GB, bộ lưu trữ (ổ dữ liệu): 4 x Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4500 2 TB Peripheral Component Interconnect Express* (PCIe*) với NVM Express* (NVMe*), bộ lưu trữ (ổ nhật ký): 2 x Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4600 1,6 TB PCIe* với NVMe*, 2 x Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC S4600 Serial ATA (SATA) 480 GB; thiết bị mạng: 1 x Bộ điều hợp mạng hội tụ Ethernet Intel® X710 (Intel® Ethernet CNA X710) 10 Gb cổng kép, tốc độ mạng: 10 GbE, ucode: 0x043, HĐH/phần mềm: phiên bản Windows Server* 2016 dành cho Trung tâm Dữ liệu kèm phiên bản SQL Server* 2017 dành cho Doanh nghiệp. Cấu hình nâng cao: Một nút, 2 x Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6150, Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFT, tổng dung lượng bộ nhớ: 768 GB, DDR4 RDIMM 24 khe/32 GB/2.666 MT/s, Đã bật công nghệ Intel® HT, Đã bật công nghệ Intel® Turbo Boost; bộ lưu trữ (khởi động): Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® 540s M.2 SATA III 240 GB, bộ lưu trữ (ổ dữ liệu): 6 x Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4500 4 TB PCIe* với NVMe*, bộ lưu trữ (ổ nhật ký): 2 x Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® Optane™ DC P4800X 375 GB PCIe* với NVMe*; thiết bị mạng: 1 x Bộ điều hợp mạng hội tụ Ethernet Intel® X710 10 Gb cổng kép, tốc độ mạng: 10 GbE, ucode: 0x043, HĐH/phần mềm: phiên bản Windows Server* 2016 dành cho Trung tâm Dữ liệu kèm phiên bản SQL Server* 2017 dành cho Doanh nghiệp.