Giải pháp Intel Select cho GBase 8a MPP Cluster

Giải pháp Intel® Select cho GBase 8a MPP Cluster có thể cải thiện hiệu năng phân tích dữ liệu và tính linh hoạt, đồng thời giảm thời gian phản hồi của ứng dụng cho người dùng trong các ngành đòi hỏi sử dụng nhiều dữ liệu. Giải pháp này chỉ được cung cấp tại Trung Quốc.